Ako si vybrať spotrebiteľský úver 1 – RPMN

Väčšina z nás sa niekedy ocitla v situácii, že uvažovala o pôžičke peňazí. Nákup nového auta, pekné televízie, dovolenky či zútulnenie si bývanie sú najčastejšie dôvody, prečo uvažovať o pôžičke. V súčasnej dobe existuje veľa pôžičiek, patrí medzi ne aj spotrebiteľské úvery.
„Bankový úver priamo v mieste predaja tovaru síce nevyřídíte, ale v banke sa vám dostane všetkých relevantných informácií o podmienkach pôžičky. Preto budete mať všetky informácie pre to, aby ste sa mohli správne rozhodnúť,“ hovorí Irena Zatloukalová z externej komunikácie ČSOB.

Koľko pôžička naozaj stojí

Okrem úrokovej sadzby určujú celkovou cenu úveru aj ďalšie poplatky. Aké? So spotrebiteľským úverom je zvyčajne spojený poplatok za spracovanie alebo pridelení úveru (určený percentom zo sumy, prípadne obmedzený zdola alebo zhora), poplatok za vedenie úverového účtu a poplatok za vedenie bežného účtu, ak máte konto v inej banke a banka poskytujúci úver po vás zriadení bežného účtu vyžaduje. Nejde o poplatky malé. V prípade počiatočného poplatku ide u výšky úveru 50 000 korún najčastejšie o päť stoviek korún. Vyžadujú ho takmer všetky banky (ak nemajú zrovna „akčnú ponúku“). Banky, ktoré ho nevyžadujú majú zase vyššie úrokové sadzby. Však ďaleko viac dokážú pôžičky predražiť poplatky mesačné – za vedenie úverového účtu sa pohybujú okolo päťdesiati korún, čo znamená za tri roky o 1800 korún viac.
„Vždy je lepšie sa opytat, čo všetko splátka už zahŕňa. Niektoré poplatky môžu byť počítané na splátky osobitne, ale tiež už môžu byť v pravidelných mesačných platbách obsiahnuté,“ uvádza Zatloukalová a dodáva: „Je tiež dobré si zistit, ak dlhá je doba splácania pôžičky a či máte možnosť ju predčasne splatiť a za akých podmienok“.

Najdôležitejší parameter

Mnohí z vás si iste myslia, že voľbu najvýhodnejšie pôžičky u tej správnej banky či nebankové inštitúcie vykonajú podľa výšky úroku. Omyl! Zaujímajte sa hlavne o výšku RPMN – Ročné percentuálne miery nákladov. RPMN je najdôležitejší parameter pomocou ktorého môžete jednotlivé ponuky vzájomne porovnať a posúdit výhodnosť úveru. Úroková sadzba je len orientačná. RPMN neurčuje len výšku úrokovej sadzby, ale celkové ročné náklady vynaložené na splatenie úveru. Zahŕňa teda úrok aj všetky ďalšie poplatky s pôžičkú súvisiace. Teoreticky je teda možná pôžička úročená 1%, ale výška RPMN môže byť aj 10%. Podľa vyššie RPMN presne zistíte, koľko ročne zaplatíte nad výšku požičané finančné čiastky. Na výpočet tohto parametra tiež existuje vzorec, ktorý je uvedený v zákone.

Príklady platieb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu RPMN:

  • poplatky viažuce sa k uzavretiu zmluvy (napr. správne poplatky),
  • poplatky viažuce sa na posúdenie žiadosti o úver,
  • poplatky za prijatie platby spotrebiteľského úveru,
  • poplatky za prevod peňažných prostriedkov a poplatky za vedenie účtu, ak sú neprimerane vysoké a spotrebiteľ nemá možnosť voľby spôsobu platenia,
  • platby za poistenie alebo záruku, ak sa bude jednať o poistení alebo záruku, ktorá má veriteľovi zabezpečiť splatenie úveru v prípade smrti spotrebiteľa, jeho invalidity, pracovnej neschopnosti alebo nezamestnanosti,
  • odkupná cena predmetu lízingu a ďalšie.

Ukazovateľ RPMN je pre posúdenie ponúk vhodnejšie ako úroková sadzba, a to najmä z dvoch dôvodov. Jednak môže byť úroková sadzba u rôznych finančných inštitúcií uvádzaná za rôzne časové obdobie (denné, týždenné, mesačné alebo ročné), čo môže byť mätúce. Druhý dôvod je ten, že RPMN zohľadňuje všetky náklady s úverom spojené.
„Vďaka RPMN si môže každý, kto má o pôžičky záujem, ľahko porovnať výhodnosť ponúk jednotlivých spoločností. RPMN je teda akýmsi objektívnym ukazovateľom pre porovnanie spotrebiteľských úverová ponúkaných na trhu,“ uvádza Zatloukalová z ČSOB.