Ako si zostaviť výhodné finančné portfólio 1

Kedysi boli Slováci konzervatívny a svoje úspory nechávali ležať na účtoch v bankách, ktoré považovali za solídne a spoľahlivé. Doba sa však mení. Ľudia si zvykajú využívať podielové fondy a viac a viac Slovákov obchoduje s akciami na zahraničných trhoch (Slovenský trh je totiž žiaľ stále relatívne zamrznutý). Napriek tomu ešte vzhľadom k západnej Európe máme čo doháňať, a to najmä vzhľadom na „finančné inteligenciu“, teda umenie dosahovať svoje ciele s pomocou finančného plánovania.

A z tohto dôvodu by ste sa mali o finančné plánovanie zaujímať. Okrem snov o zbohatnutí, ktoré nám predkladá napríklad Robert Kyiosaki, môžete pomocou finančného plánovania dosiahnuť praktických cieľov. Medzi ne patrí napríklad zabezpečenie na dôchodok, peniaze na štúdium detí, vlastné bývanie alebo zabezpečenie sa proti rizikám, napríklad výpadku príjmu v dôsledku straty zamestnania.

Plán neodkladajte a začnite hneď

Kedy s plánovaním začať? Uveďme si príklad. Povedzme, že si chcete našetriť na dôchodok tak, aby ste mali v šesťdesiatich piatich rokoch k dispozícii 4 milióny korún. Povedzme, že ste schopní odkladať si každý mesiac určitú sumu, ktorú budete zhodnocovať napríklad v investičnom fonde s ročí predpokladaným výnosom 7 %. Koľko budete musieť mesačne investovať, aby ste sa dopracovali k tým štyrom miliónom? Začnete-li už v dvadsiatich rokoch, bude vám stačiť každý mesiac investovať 1055 korún. Čo keď však začnete investovať až v tridsiatich? Potom budete musieť mesačné investíciu zdvihnúť na 2221 korún. A ak začnete na dôchodok šetriť až v štyridsiatich rokoch, mesačné investície by musela byť už 4938 korún. Je teda jasné, že čím neskôr začnete myslieť na svoje financie, tým ťažšie bude splnenie vytýčených finančných cieľov.

Postup finančného plánovania

Finančné plánovanie osobných alebo rodinných financií sa skladá z niekoľkých krokov:

  1. hodnotenie zdrojov a možností – zistenie príjmov a výdavkov, a tiež veľkosti vášho majetku
  2. definície cieľov – ak máte niekam dôjsť, musíte vedieť, aký máte cieľ
  3. tvorba plánu – naplánovanie toho, ako sa dostať ku stanoveným cieľom
  4. realizácia – samotná tvorba portfólia, nákup finančných produktov
  5. monitorovanie plnenia plánu – kontrola, či sa plánom riadite

Plán teda začnite tým, že zistíte, aké sú vaše zdroje a možnosti z finančného hľadiska. Možno zo začiatku zistíte, že dokážete určiť, aké sú vaše príjmy, ale čudujete sa, kam potom všetky tie peniaze miznú. V takom prípade jeden mesiac svoje výdavky starostlivo monitorujte. Stačí, keď si budete napríklad uschovávať všetky složenky a niektoré výdavky si napíšete na kus papiera. Na konci mesiaca jednoducho výdavky sčítame.
Zistiť by ste mali nasledovné:

  • Aké sú vaše príjmy? (zahrňte napríklad plat)
  • Aké sú vaše výdavky? (do tejto kolónky patrí nájom, inkaso, výdavky za jedlo a podobne)
  • Aké sú vaše aktíva (čo v tejto chvíli vlastníte)? (sem prídu peniaze na sporiacom účte, cenné papiere, nehnuteľnosti)
  • Aké sú vaše pasíva (koľko práve dlhujete)?

V túto chvíľu je potrebné vykonať dva jednoduché výpočty. Najprv odčítajte výdavky od príjmov. Výsledok sa nazýva čistý príjem, neboli to, čo vám ostane každý mesiac vo vrecku. Ďalej odčítajte pasíva od aktív. Výsledok sa nazýva čisté imanie – čiže majetok, ktorým disponujete. Ďalším postupom bude vyjadrenie cieľov – o tom už sa ale dočítate v ďalšom článku.