Detská konta aneb čo sa v mladosti naučíš…

Z každého dieťaťa sa raz stane dospelý človek, ktorý by mal byť schopný svoje peniaze nielen zarobiť, ale aj s nimi vedieť hospodáriť. Psychológovia sa zhodujú na tom, že je lepšie deťom dávať pravidelné vreckové než len príležitostné sumy, napríklad za dobré vysvedčenie, správanie atď. S pravidelným finančným obnosom sa totiž musí naučiť vyjsť na stanovenú dobu a zároveň si ho rozvrhnúť na konkrétne výdavky. Ak si teda chcú kúpiť niečo drahšieho, budú už vedieť, že si na to musia našetriť sami. Akú finančnú čiastku dieťaťu poskytnete, záleží na vás.

Jednu z účinných ciest, ako svoju ratolesť naučiť dobrým návykom pri hospodárení so svojím vreckovým, predstavujú napríklad už detská konta, ktoré nie sú na dnešnom bankovom trhu žiadnou novinkou.

Prehľad detských účtov

Banka Produkt Úrok p.a. Výpovedná lehota Poplatok za predčasný výber (percento z predčasne vybranej sumy)
Dexia Detský sporiaci účet 1,30% 12 mesiacov 0,90%(1)
ČSOB Detský účet Sloník 1,20%(2) 0,00%
OTP Banka Sporiaci účet pre deti 0,80%(3) 0,30%
Dexia Detský sporiaci účet 0,35% 0,00%

(1) 0,4 %, ak účet existuje viac ako rok
(2) Vklad do 2000 EUR, nad 0,6 %
(3) Vklad do 3000 EUR, nad 0,9 až 1,1 %

Prečo vlastný účet?

Pre založenie tohto typu účtu hovorí hneď niekoľko výrazných výhod:

  • dieťa sa učí šetriť a hospodáriť,
  • zároveň si osvojuje jednotlivé bankové pojmy, s ktorými prichádza vďaka účtu do styku,
  • a pre vás je to možnosť, ako dať svojmu potomkovi najavo, že ho vnímate ako plnoprávneho partnera v rozhodovaní s poskytnutými finančnými prostriedkami.

Nenechávajte peniaze pre svoje najmenšie doma v prasiatku! Založte deťom sporiteľské konto už po narodení. Peniaze svojim deťom odkladajte na účet, nechajte ich úročiť výhodným úrokom a až dieťa dorastie do školských rokov, budete pre neho mať účet s už naspořenými peniazmi.

Podmienky pre založenie detských kont sa u jednotlivých bánk príliš nelíši. Pri jeho zriadení musí byť vždy okrem dieťaťa prítomný aj jeho zákonný zástupca, ktorým je rodič, opatrovník, prípadne opatrovník. Rodič musí doložiť originál rodného listu dieťaťa a svoj občianskych preukaz. U opatrovníka alebo poručníka je situácia o niečo zložitejšia, k uvedeným dokumentom je potrebné pridať aj rozhodnutie súdu o určení opatrovníctvo alebo poručníctvo. Založenie je súčasne podmienené prvým vkladom, jedná sa však iba o stokorunové sumy.

Detské konto a bežný účet

Detská konta majú v podstate prvky klasického účtu. Ich súčasťou môžu byť platobné karty, samozrejmosťou sú výpisy z účtov, nadstavbou je ich zvýhodnená úroková sadzba a pomyselnú čerešničku na torte tvorí v tomto prípade absencie poplatkov, napríklad za zriadenie a vedenie účtu, zasielanie výpisov, vklady a výbery z účtu atď Pretože dnes sa stal internet úplnou samozrejmosťou aj pre deti školopovinné, ponúka väčšina bankových ústavov i možnosť nazerať na účet prostredníctvom elektronického bankovníctva. V prípade detských účtov sa nejedná o „plnohodnotnú“ verziu tejto služby, pretože detskí majitelia účtov nemôžu prostredníctvom internetu vykonávať transakcie, ale iba si zistiť aktuálny stav svojho konta. Môžete sa v tejto pasívnej verziu internetového bankovníctva s nimi napríklad pozrieť, ako sa im peniaze úročia a ako si ich môžu vďaka tomuto nástroju sami strážiť.

K veľkým výhodám detských účtov patrí aj ich finančné zhodnotenie a tiež možnosť mať nasporené peniaze kedykoľvek k dispozícii bez výpovednej lehoty.

Zároveň si však musíme uvedomiť, že rozsah poskytovaných bankových služieb a možnosti samostatného nakladania s peniazmi súčasne zodpovedá tiež veku klienta. Zrejmé je to predovšetkým u platobných kariet. Banky často dávajú rodičom možnosť obmedziť maximálnu výšku týždenného výberu z bankomatu. Rodičia tak majú financie svojich ratolestí pod kontrolou. Predpokladá sa teda, že rodič bude dieťaťu asistovať nielen pri zriadenie konta, ale predovšetkým pri jeho využívaní.

Väčšina detských účtov ponúka po dosiahnutí hornej vekovej hranice aj automatický prechod na účet študentský, ktorý svojmu užívateľovi poskytuje oveľa väčšie možnosti v samostatnom nakladania s jeho finančnými prostriedkami.