Hádky kvôli peniazom — nie je to zbytočné?

Peniaze sú v dnešnej civilizovanej spoločnosti dôležitým faktorom určujúcim nielen spokojnosť našich životov, ale aj spoločenské postavenie av neposlednom rade aj image. Spôsob hospodárenia s peniazmi potom patrí k situáciám, ktoré sú neoddeliteľne spojené s fungovaním zdravého partnerského vzťahu. „Každý z partnerov môže mať týkajú finančného hospodárenia rodiny inú predstavu. Prinášajú si z pôvodnej rodiny model zaobchádzanie s rodinným rozpočtom i spôsob komunikovania o otázkach týkajúcich sa financií, ktorý tomu druhému nemusí vyhovovať,“ hovorí klinická psychologička PhDr. Martina Neprašová z poradne www.psychoterapeut.cz.

Daniel Kloc, Investičný poradca ČSOB Asset Management k tomu pridáva: „Vzájomné sžívání partnerov a hľadanie funkčného modelu finančného hospodárenia je pre vzťah pomerne záťažovým obdobím. Zdrojom potenciálnych konfliktov sú situácie, ktoré môžu navodzovať vo vzťahu asymetriu – napríklad nástup ženy na materskú dovolenku, rodičovská dovolenka, nezamestnanosť, dlhodobá choroba atď. Často sa tiež zabúda, že napríklad opakované odopieranie prístupu k finančným prostriedkom partnerom je formou domáceho násilia.“

Aby sa podobným zbytočným konfliktom partneri vyhli, je potrebné vybrať si model, akým sa budú riadiť. V podstate existujú tri varianty:

1. Každý z partnerov má vlastný účet a spoločné náklady majú rovnomerne rozdelené.

Tejto variantne dávajú prednosť prevažne muži. Oni hradí náklady spojené s bývaním, ženy kupujú potraviny a kozmetiku. „Je ale nutné brať do úvahy, že muži väčšinou zarábajú viac, a tak tu vzniká istá finančná disproporcia,“ varuje Martina Neprašová.

2. Partneri hospodári spoločne.

Príjmy oboch partnerov idú na spoločný účet, ku ktorému sú dve platobné karty, a z ktorého sú hradené všetky rodinné výdavky. „Spoločný účet predpokladá veľmi dobrú komunikáciu medzi partnermi. Nie vždy je však taká varianta možná, zvlášť v situáciách rizikových modelov správania jedného z partnerov, napríklad gamblerstvo alebo drogová závislosť,“ upozorňuje Daniel Kloc z ČSOB. „V týchto prípadoch je doporučované, aby tento partner nemal voľný prístup k rodinným financiám a úsporám.“ Zaujímavé je, že veľmi často spôsob spoločného hospodárenia narazí v priebehu vzťahu na nevôľu jedného z partnerov. „Dôvodom býva snaha vycúvať zo vzťahu, otvárať si zadné vrátka,“ hovorí Martina Neprašová.

3. S peniazmi hospodári jeden z partnerov.

Funkčný, hoci nie príliš rozšírený model. Príjmy oboch partnerov idú na spoločný účet, ku ktorému však jeden z partnerov nemá dispozičné právo. V tomto prípade je potrebné mať v partnera plnú dôveru. „Než na takýto model pristúpite, treba si vopred určiť výšku primeraného finančného obnosu pre osobnú potrebu každého z partnerov,“ hovorí Daniel Kloc z ČSOB. „Ide o akési vreckové, s ktorým si môže nakladať podľa svojich potrieb.“

Pre zdravý finančný chod domácnosti je však pri ktoromkoľvek z týchto modelov dôležité dodržiavať základné princípy. Partneri by mali poznať výšku všetkých svojich príjmov. O väčších výdavkoch musia rozhodovať spoločne. Spoločne by mali tiež vybrať sporiaci produkt, pomocou ktorého zhodnotí svoje úspory (termínovaný vklad, sporiaci účet, stavebné sporenie a pod).

Pri vzniku disharmónie v ktoromkoľvek z vyššie uvedených bodov hrozí riziko vzniku disharmónie aj vo vzťahu.

Anketa:

Je podľa vás dôležité, aby partneri vedeli, koľko zarábajú? A dávate prednosť spoločnému alebo oddeleným účtom?

„Podľa mňa by partneri rozhodne mali vedieť, koľko ten druhý zarába. Možno to nie je dôležité, ale ak žijú v jednej domácnosti, je to prirodzené. A s tými účtami – keby som zarábala státisíce, som pre vlastný účet. Ak ale zarábam len pár tisíc, tak som pre účet spoločný.“

Petra Čapková, na materskej dovolenke

„Partneri by rozhodne mali vedieť, koľko ten druhý berie. Nemám rád, keď má predo mnou niekto tajnosti. Ani ja ich nerobím. Ohľadom účtov si myslím, že sú lepšie oddelené a najlepšie aj každý v inej banke.“

František Trier, grafik

„V žiadnom prípade spoločné účty! Najlepšie varianta je mať svoj sporiaci účet, a bežné nákupy robiť z účtu svojho partnera.“

Tereza Netolická, šéfredaktorka