Interaktívne učenie

Doba sa neustále posúva a s tým aj vývoj ďalších technológii. Spomínate si na autá, ktoré brázdili ulice v 70. rokoch? Dnes už také nájdete málokde. Spomínate si na módu 60. rokov? Dnes už takú nikto nenosí. Všetko sa postupne mení. Mení sa aj učenie na školách. Spomínate si na tie časy, keď vyučovanie prebiehalo v triedach a látku, ktorú mali učitelia vysvetľovať, zaznačovali na tabule? Kriedy boli súčasťou každej triedy. Keď došli, deti behali po všetkých triedach, aby nejaké zohnali. Predsa len ako si budú učivo písať na tabulu? Ako budú počítať príklady pri skúšaní? K tabuli neodmysliteľne patrili kriedy. Dnes? Dnes k tabuliam potrebujete niečo iné? Rozdiel je však v tom, že dnes sa už na máloktorej škole používajú tabule, na ktoré sa dalo písať kriedou. Pyšne stoja v triedach, avšak prednosť sa dáva inteligentným interaktívnym tabuliam.

Prečo sú dobré práve interaktívne tabule?

Na klasiku starých tabúľ môžete zabudnúť. Ako si však na tento nový trend interaktívnych tabúľ zvyknú starší učitelia, ktorí majú väčšie problémy s modernejšími technológiami? Ako sme už spomínali, doba sa mení a s tým sa mení aj technológia. Učiteľom neostáva nič iné len prispôsobiť sa novodobej technike. Ona nás ovláda, ona nás posúva vpred. Myslíte si, že staré klasické tabule boli omnoho lepšie? My si myslíme, že vôbec nie. Najmä nie pre deti, ktorým učenie a chápanie nového učiva šlo pomalšie. Predsa len v každej rodine dnes majú deti k dispozícii rôzne tablety, počítače, notebooky – omnoho väčší prísun moderných technológii ako za čias našich rodičov. Prostredníctvom interaktívnej tabule a notebooku môžu učitelia vysvetľované učivo znázorňovať. Vďaka tomu budú mať deti lepšiu predstavivosť a budú si vedieť lepšie predstaviť súvislosti medzi časťami vysvetľovanej látky.

Interaktívne tabule sa začínajú rozťahovať do každých škôl a to je len dobre. Kvalita učenia sa nasledujúce roky bude len stupňovať. Vďaka inteligentným interaktívnym tabuliam.