Investičné portfólio: čo s komoditami?

Medzi komodity môžeme zaradiť najrôznejšie suroviny, bez ktorých sa ekonomika nezaobíde. Základom priemyslu je tak ropa, oceľ, železo alebo zemný plyn. Existujú aj poľnohospodárske komodity, na ktorých je závislé stravovanie a obliekanie. Všeobecný předoklad hovorí, že vďaka inflácii a stúpajúcemu dopytu zo strany rozvojových krajín budú komodity rast a bude tak na nich možné slušne zarobiť. Avšak rok 2008 ukázal, že s komoditami je spojené aj určité riziko. Od roku 1991 ale komodity rástli o 5,2% ročne – merané indexom DJ – UBS Commodity Index Total Return. Ceny komodít na trhoch kolísajú podobným spôsobom ako akcie, ale navzájom nie sú na sebe závislé. Zaradiť komodity do investičného portfólia je teda určite dobrý nápad, je ale potreba diverzifikáciou znížiť riziko.

Investičné portfólio a komodity

Investičné portfólio a komodity

Komodity alebo komoditné akcie

Nakupovať je možné komodity dvoma spôsobmi. Jednak je možné investovať do komodít priamo. Alebo druhú možnosťou je nakúpiť komoditné akcie. Ide o akcie firiem, ktorých vývoj je s cenami komodít pevne spojený. Jedná sa najmä o ropné a ťažobné firmy alebo spoločnosti podnikajícíc v zemědělství.Výhoda akcií komoditných firiem je v tom, že sa tak podieľate na ich podnikanie. Aj keď napríklad cena zlata môže klesnúť, zlatý důl môže pristúpiť k zníženiu nákladov a generovať stále zisk. Dlhodobo sú tak komoditné akcie ziskovejší a tiež stálejšie vo svojom vývoji. Komoditné akcie na svetovom akciovom trhu zaberajú približne 30%, čo je pomerne vysoký podíl. Když tak investujete do široko diverzifikovaných inštrumentov, napríklad akciových fondov, nemôžete sa komoditám vyhnúť.

Komodity proti dlhopisom

Zo svojej podstaty sú komodity tiež svojím spôsobom alternatívou k peniazom. Kedy zásoba peňazí rastie, investori nakupujú komodity (a akcie a nehnuteľnosti) a tým aj tlačia ich ceny nahor. Na druhej strane, keď rastie cena komodít, stúpa inflácia a tá znižuje hodnotu dlhov. Okrem toho, komodity sú využiteľné samy o sebe a ich hodnota teda nemôže kesnout úplne k nule. Hodnota peňazí alebo dlhopisov môže pri krachu dôvery v emitenta klesnúť na obyčajnú cenu kusa papiera. Komodity sú tak alternatívou dlhopisov – keď dlhopisy klesajú, komodity rastú a naopak. Kvůli diverzifikácii sa preto odporúča do dlhopisové časti dlhodobého portfólia pridať okolo 10% investícií do komodít.