Májová inflácia na 1,2 %, čistá inflácia 1,5 %

Spotrebiteľské ceny vzrástli v máji v porovnaní s aprílom v úhrne o 0,1%. Zvýšili sa ceny dopravy o 0,3%; potravín a nealkoholických nápojov; alkoholických nápojov a tabaku; rozličných tovarov a služieb zhodne o 0,2 %, odevov a obuvi; zdravotníctva zhodne o 0,1%. Klesli ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu o 0,5% . Na aprílovej úrovni zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; poštové a telekomunikačné služby; rekreácia a kultúra; vzdelávanie; hotely, kaviarne a reštaurácie.

V priemere za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 0,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 % a v domácnostiach dôchodcov sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien v máji medziročne vzrástol za domácnosti zamestnancov o 1,3 % a za domácnosti dôchodcov o 1,2 %.

V priemere za päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 vzrástol index spotrebiteľských cien za domácnosti zamestnancov o 0,9 % a za domácnosti dôchodcovo 0,7 %.

Inflácia: spotrebiteľská, celková, jadrová

Inflácia: spotrebiteľská, celková, jadrová

Komentár k inflácii od VÚB

Spotrebiteľské ceny v máji zmiernili svoj medziročný rast na úroveň 1,2% z 1,3% v apríli. Medzimesačne vzrástol index CPI o 0,1% opäť najmä kvôli rastu cien potravín a nealko nápojov o 0,2% (sezónny rast cien ovocia) a cien v doprave o 0,3% (kvôli rastu cien pohonných hmôt). Medziročne boli ceny potravín vyššie o 0,4% vs. 0,6% v apríli. Čo sa týka jadrovej inflácie (CPI očistené o regulované ceny) tá stagnovala na úrovni 1,5% r/r.

Čo sa týka výhľadu pre jún, očakávame, že spotrebiteľské ceny ostanú na rovnakej úrovni ako v máji. Ceny potravín by mali medzimesačne mierne klesnúť vplyvom letného zlacnenia zeleniny a ovocia. To by malo byť vyvažované v opačnom smere miernym rastom cien v oblasti bývania a dopravy. Medziročne by mala byť spotrebiteľská inflácia vyššia rovnako ako v máji o 1,2%.

Budúci týždeň v stredu sa zverejnia údaje aj za európsku harmonizovanú infláciu, kde by malo pod vplyvom rovnakých faktorov ako u indexu spotrebiteľských cien v národnom meraní dôjsť k jej stabilizácii na úrovni 0,7% r/r.

Zdroje: ŠÚ SR, VÚB