Prečo sa rozhodnúť pre operatívny lízing?

Mnoho ľudí či firiem nemá na financovanie kúpy nového automobilu dostatok vlastných finančných prostriedkov, a preto siahajú po rozličných možnostiach financovania. Jednou z nich je aj lízing. Okrem klasického finančného lízingu však poznáme aj zaujímavú alternatívu vo forme operatívneho lízingu. V čom sa líši od finančného, aké sú jeho hlavné výhody a pre koho sa naozaj oplatí?

Čo je to operatívny lízing?

Operatívny lízing je krátkodobý až dlhodobý zmluvný vzťah, ktorého premetom je prenájom vozidla. Prenajímateľovi nevznikajú žiadne vstupné náklady a odpadajú mu mnohé povinnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky automobilu. Na rozdiel od klasického lízingu, pri operatívnom nevzniká predkúpne právo na vozidlo po uplynutí doby platnosti zmluvy.

Všetko v jednej splátke

Operatívny lízing je určený najmä pre firmy, ktoré takto nadobudnuté vozidlo zaradia do podnikania oveľa efektívnejšie. V danej lízingovej spoločnosti si vyberú auto, ktoré potrebujú, pričom neplatia žiadnu akontáciu, len pravidelné mesačné splátky. Sprostredkovateľ operatívnych lízingov, spoločnosť WinnersGroup, poukazuje aj na ďalšie výhody. Súčasťou splátky je okrem prenájmu automobilu aj povinné zmluvné či havarijné poistenie a cestná daň. Do zmluvy je možné zahrnúť aj krytie akýchkoľvek servisných úkonov, diaľničnú nálepku, tankovaciu kartu či množstvo pripoistení. Lízingová spoločnosť vám dokáže zabezpečiť aj 24-hodinovú asistenčnú službu a náhradné vozidlo v prípade, že sa predmetný automobil na niekoľko dní vyradí z prevádzky. Všetko bez ďalších poplatkov k pravidelnej splátke.

Pre firmy ako stvorený

Výhodnosť zaobstarania automobilu prostredníctvom operatívneho lízingu nespočíva len vo financiách. Odborníci na lízing z Winners Group odporúčajú pre firmy túto formu financovania aj z nasledujúcich dôvodov. Vďaka žiadnej počiatočnej splátke operatívny lízing znižuje nároky na cash-flow, uľahčuje administratívu a účtovníctvo, keďže celá prevádzka automobilu môže byť zahrnutá len v jednej mesačnej faktúre. Operatívny lízing vytvára zároveň priaznivé podmienky na neustálu inováciu vozového parku, keďže je možné uzatvoriť zmluvu len na niekoľko mesiacov a následne si takto prenajať nové a úplne iné vozidlo.