Spracovanie a uverejnenie PR článku:

1) varianta “ PR článok“

  • Článok umiestnený na druhú pozíciu do hlavného streamu (prúdu) článkov na homepage, zostáva na tejto pozícii jeden týždeň,
  • článok prístupný z podmenu „Zo spoločností“,
  • článok zostáva natrvalo v rubrike Zo spoločností> PR články.

… obmedzenia: maximálne dva takéto PR články na hlavnom streamu na homepage, medzi nimi musí byť aspoň jeden redakčný článok
… uverejnenie: 50€

3) napísanie PR článku

  •   k cene uverejnenie pripočítajte 10 EUR,

Všeobecné podmienky platné pre všetky články

  • musia byť označené ako PR články

Technická špecifikácia PR článkov

  • titulok
  • perex (krátky úvod ku článku)

V prípade záujmu nás kontaktujte.