Chcete darovať byt alebo dom? Využite radšej právne poradenstvo

Darovať sa dá v podstate čokoľvek a hoci pri darovaní množstva vecí netreba spisovať žiadne zmluvy, s nehnuteľnosťou je to trochu inak. Napríklad, keď darujete vlastný byt deťom, nemáte automaticky právo v ňom naďalej bývať. Aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam, nezaškodí využiť právne poradenstvo a všetko dať pekne na papier.

Čo je to darovanie?

Pod darovaním sa rozumie bezplatný prevod vlastníctva medzi darcom a obdarovaným, teda odovzdanie a prevzatie daru. V prípade darovania nehnuteľnosti je základom darovacia zmluva. V nej sa presne špecifikuje nehnuteľnosť, darca i obdarovaný. Preto, že ide o dar, nesmie byť zaň zaplatená ani symbolický finančný obnos. Obdarovať môžete v podstate každého a to aj neplnoleté deti. V takom prípade je síce proces zložitejší, no nie nemožný.

Dvakrát myslite, raz darujte

Darovanie skutočne dôkladne zvážte, pretože ide o proces, ktorý len ťažko zvrátite späť.  Dar od obdarovaného si za normálnych okolností totiž nemôžete vyžiadať naspäť. Darovacia zmluva sa dá napadnúť len pri zákonom určených podmienkach. Musí ísť o veľmi vážne skutky obdarovaného voči darujúcemu i jeho rodine, napríklad hrubé urážky či fyzické napádanie.

Čo zahrnúť do darovacej zmluvy? Využite právne poradenstvo

Aby ste mohli po darovaní domu v ňom bývať, je potrebná zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá sa musí zahrnúť aj do darovacej zmluvy. To sa zapíše aj do katastra nehnuteľností. Zmluva o zriadení vecného bremena znamená ale len to, že darca môže v nehnuteľnosti bývať. Pre obdarovaného z toho nevyplýva povinnosť o darcu sa starať v starobe či chorobe. Ak by ste na takých podmienkach trvali, je nutné to zahrnúť do zmluvy. Aby ste si boli istý, že zmluva obsahuje všetko, čo má, využite radšej právne poradenstvo.