Čo je to inflácia?

Zdražovanie rovná sa inflácie. Je to tak? Nie úplne. Vysvetlíme si tu jednoduchým spôsobom, čo znamená pojem „inflácia“ a či by nás mala znepokojovať. Ukážeme si tiež, kde si nájsť potrebné hodnoty. Budú sa hodiť, keď vám napríklad pán domáci oznámi, že vám bude každý mesiac dvíhať nájom o infláciu.

Inflácia je ekonomický jav, ktorý označuje všeobecný rast cenovej hladiny. Keď sa ceny jednotlivých druhov tovaru v čase zvyšujú (môžu sa však aj znižovať), potom cenová hladina rastie. Keď to trochu zjednodušíme, cenová hladina je vlastne niečo ako „priemerná cena všetkého tovaru“.

Pritom, ako zdražuje benzín, jedlo, bývanie a ďalšie tovaru sa cenová hladina mení a jej zmenu opisuje práve inflácie. Ako sa inflácie počíta?

Ako sa počíta inflácia?

Nie je to vôbec komplikované. Urobí sa zoznam všetkého tovaru a služieb, ktoré možno kúpiť. Od poštových známok, cez cenu ubytovania, benzínu, auta a tak ďalej. Potom sa zistí ceny jednotlivých položiek v obmedzenom regióne (napríklad na Slovensku) ako „priemer“ (je to len o niečo zložitejšie) v jednotlivých obchodoch. Výsledok sa nakoniec porovná s predchádzajúcim obdobím (napríklad minulým rokom). Výsledkom je rozdiel súčasných a predchádzajúcich cien – teda miera inflácie. Infláciu u nás počíta Slovenský štatistický úrad ako vážený priemer celkom 720 položiek. Vývoj spotrebiteľských cien môžete sledovať na stránke Slovenského štatistického úradu pod položkou Makroekonomické štatistiky > Ceny > Spotrebiteľské ceny (inflácia), alebo kliknite tu. Tento ukazovateľ je označený ako Index spotrebiteľských cien tovarov a služieb (životných nákladov). Keď sa vrátime k príkladu v úvode, až vám teda pán domáci oznámi, že vám bude každý mesiac dvíhať nájom o infláciu, myslí tým celkom určite medziročný zmenu v indexe spotrebiteľských cien.

Jadrová a čistá inflácia

Ako vieme, niektoré tovary a služby podliehajú regulácii štátu. Štát potrebné nepredpisuje koľko má štát jeden rožok, ale reguluje napríklad distribúciu elektriny. Jadrová inflácia tak meria zmeny cien len v neregulované časti spotrebiteľského koša.

Čistá inflácia jadrová inflácia bez potravín – ceny potravín totiž v minulosti podliehali značnej sezónnosti a jadrová inflácia dosť kolísala. Naproti tomu čistá inflácia je stabilnejší ukazovateľ.

Miera inflácie môže vzťahovať všeobecne na:

 • predchádzajúcemu mesiacu
 • rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka
 • k referenčnému obdobie: (December 2000, index = 100)

9 komentárov

 1. Ján Matula 13. 02. 2010
 2. Peter T. 13. 02. 2010
 3. Lukáš Kubec 13. 06. 2010
  • Central Scrutinizer 21. 10. 2011
 4. Lener 16. 06. 2010
 5. Lukáš Kubec 18. 06. 2010
  • Lukáš Kubec 18. 06. 2010
   • Lener 18. 06. 2010
    • Lukáš Kubec 19. 06. 2010