Konečný užívateľ výhod – kto to je a ako ho zapísať do ORSR?

Vlastníte firmu? Potom by ste mali vedieť, kto je to konečný užívateľ výhod a aký je jeho význam. Registrácia konečného užívateľa výhod do ORSR sa môže javiť ako náročný proces, my vám poradíme, ako nato!

Pranie špinavých peňazí vo firmách je fenomén, ktorý je aj v dnešnej dobe veľmi aktuálny. Pre zodpovedné orgány je mimoriadne komplikované pranie špinavých peňazí a iné nelegálne aktivity sledovať vo všetkých firmách. Európska únia sa, prirodzene, snaží takýmto nekalým praktikám zabrániť a prijala smernicu, ktorá nariaďuje právnickým osobám, ktoré sa zapisujú do príslušného registra, zapísať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod do tohto registra. Tieto údaje majú pomôcť práve pri vyšetrovaní nelegálnych praktík vo firmách, keďže do značnej miery umožňujú kontrolným úradom nahliadnuť do vnútorných štruktúr firiem. To, ako účinné a užitočné toto opatrenie bude, ukáže až čas, vy, ako majiteľ alebo zodpovedný pracovník firmy, ste však povinný registrovať konečného užívateľa výhod do ORSR.

Jednoduchá registrácia a právne poradenstvo

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, prípadne fyzickú osobu, ktorou môže byť podnikateľ alebo združenie majetku, ale aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická alebo fyzická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Porozumieť zákonom ohľadom konečného užívateľa výhod môže byť pomerne náročné, nehovoriac o téme konečný užívateľ výhod obchodný register. Registrácia konečného užívateľa výhoda do ORSR však nemusí byť na vašich pleciach, pomôžu vám s ňou špecializované firmy. Napríklad, spoločnosť eTuls.sk. Tá vám poskytne právne poradenstvo, vypracuje potrebné interné dokumenty a nakoniec zabezpečí samotný zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Vy si tak nemusíte lámať hlavu s náročnými zákonmi a mať pritom všetky zákonné povinnosti splnené.