Naučte svoje deti finančnej inteligencii

Možno, že už ste ovažovali o tom, ako deti zoznámiť so svetom peňazí a poskytnúť im základné finančné vzdelanie. V tomto článku nájdete niekoľko tipov, ktoré sa osvedčili.

Od piatich do deviatich rokov

Darujte deťom pokladničku. Dôležitá je motivácia, musí si pokladničku vybrať samy a musia sa im páčiť. Povedzte deťom, že do pokladničky môžu dať všetky drobné peniaze, ktoré doma nájdu. Pre deti je to výborná hra a vám sa doma nikde nebudú zbytočne povalovat peniaze. Keď je pokladnička plná, choďte s dieťaťom do obchodu a nechajte ho, nech si kúpi čo chce. Vysvetlite mu, že keby si dieťa nešetrilo, nemohlo by si tú vec kúpiť. Možno budete prekvapení, koľko bude v kasičke peňazí!

Od deviatich do pätnástich rokov

Zahrajte si na sporiaci účet. Dajte deťom do začiatku nejaké peniaze (treba dar od babičky alebo dedka) a dávajte im „úroky“ v podobe malého vreckového každý měsíc. jak darovat peníze deťom zúročte vysoko, napríklad 10 % prvý rok. Vytvorte tabuľku v Exceli a ukážte deťom, aký je rozdiel v tom, keď nechajú na „účte“ peniaze ležať a ako sa budú kumulovať úroky. Potom im ukážte, ako bude situácia vyzerať, keď si peniaze vyberať budú. Deti sa tak naučia, ako fungujú sporiteľské účty.

Od desiatich do pätnástich rokov

Zožeňte nejakú stolovú hru, v ktorej sa simuluje podnikanie, napríklad Finančnú slobodu alebo Cashflow. Deti sa rýchlo naučia základné princípy ako príjmy / výdavky, aktíva / pasíva, podnikanie, investície a riziko, hodnota poistenia.

Od pätnástich do dvadsiatich rokov

Naučte deti investovať. Najlepšie je založiť na vlastné meno alebo priamo deťom reálny investičný účet a nechať ich pochopiť obchod s akciami. Deti tak pochopí aký je vzťah investície a riziká, jok je dôležité pravidelne investovať menšie zo začiatku a investíciu diverzifikovať. Naučí je to nielen, ako fungujú finančné trhy, ale aj zodpovednosti a vedomia potreby dlhodobého prístupu k peniazom.

Nad dvadsať rokov

Nájdite pre deti bankára alebo poradcu, ak už máte svojho, zoznámte ich a nechajte poradca vypracovať pre dieťa jeho vlastné finančný plán. Čo nestihnete do tridsiatich rokov už sa dieťa ťažko naučí a bude pre neho neskôr zložité hospodáriť alebo dokonca získať finančnú nezávislosť.