Terminovaný vklad

Počuli ste už o terminovanom vklade? Ak áno, potom ste túto možnosť určite využili alebo ste o tom aspoň rozmýšľali. O čo teda ide? V skratke ide o to, že vklad na tento účet sa vám po určitom termíne, teda časovom období zúročí určitou sadzbou. No aby ste si nemýlili pojmy s dojmami tieto účty sa bežne nepoužívajú. Nemôžete si dať na ne posielať výplatu a ani vy z nich nemôžete platiť.

Výška vkladu môže byť úročená fixnou ale aj pohyblivou sadzbou. Tá prvá sadzba je nemenná počas celej doby trvania vkladu, no tá druhá sa mení v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. No banky si výšku termínovaného vkladu určujú zväčša samé. Niektoré banky využívajú iba pevné sadzby, u iných však prevyšuje možnosť výberu pohyblivej alebo pevnej sadzby.

Termínovaný vklad je poskytovaný rovnako fyzickým ako aj právnickým osobám, teda aj obyčajným ľuďom a rovnako aj podnikateľom. Avšak, banky majú odlišné úrokové sadzby pre týchto klientov. Závisí to najmä na mene, v neposlednej miere na dĺžke trvania vkladu a hlavne jeho výške.

Existujú rôzne typy termínovaných vkladov. Ide napríklad o krátkodobý vklad s dobou trvania od 7 dní do 12 mesiacov. Potom je to tzv. strednodobý vklad s trvaním 2, 3 a 4 roky. A nakoniec je to dlhodobý vklad, ktorý je splatný najskôr po 5 rokoch. Najviac využívané medzi ľuďmi ale aj podnikateľmi sú práve niekoľko mesačné termínované vklady v ojedinelých prípadoch je záujem o tie dlhodobé. No vzhľadom na výšku úrokových sadzieb sa tie dlhodobé ani veľmi neoplatia.