Reklamná potlač? Sublimačná tlač je často voľbou číslo jeden

Aj keď veľká porcia reklamných aktivít akejkoľvek firmy sa v súčasnosti odohráva online, neznamená to, že by „tradičnejšie“ reklamné agentúry nemali čo robiť. Aj iné formy reklamy majú stále svoje opodstatnenie.

Na začiatku je návrh motívu

Stále tak nájdete množstvo reklamných agentúr, v ktorých nie sú hlavnými pracovnými nástrojmi počítače a množstvo analytických nástrojov, ale svoje si tu „odrobia“ spoľahlivý rezací ploter, či kvalitný termolis a podobné vybavenie. A práve druhé menované zariadenie je veľmi využívané.

Termolisy slúžia na sublimačnú tlač, pomocou ktorej je možné reklamnou grafikou potlačiť veľké množstvo rôznych predmetov. Sublimačná tlač však nie je len o využití termolisu. V skutočnosti termolis prichádza na rad až v poslednom kroku. Ako teda sublimačná tlač prebieha?

Samozrejmým prvým krokom je, že sa na počítači s použitím ľubovoľného grafického softvéru vytvorí motív, ktorý má byť na výslednom produkte. Jasné, zatiaľ sa postup nelíši od iných foriem tlače, ale hneď sa k tomu dostaneme.

Od sublimačnej tlačiarne po termolis

Akýmsi medzikrokom je tlač tohto motívu na sublimačnej tlačiarni. Použitý je sublimačný atrament a sublimačný papier, ktorý tvorí akési prenosové médium. A teraz sa už dostávame ku kroku, v ktorej sa využíva kvalitná tlačiareň na textil ako mnohí nazývajú práve termolis (aj keď sublimačná tlač nemusí byť len o textile).

Sublimačný papier s vytlačeným motívom sa spolu s predmetom, na ktorý má byť motív vytlačený, vložia do termolisu. Tam sa pôsobením teploty a tlaku premieňa pevné skupenstvo sublimačného atramentu na plynné a zároveň sa otvárajú póry predmetu, na ktorý sa ide tlačiť.

Sublimačný atrament tak preniká do predmetu a po ochladení sa premieňa opäť na pevné skupenstvo, póry sa uzatvoria a atrament sa tak stáva súčasťou predmetu. Preto je sublimačná tlač veľmi trvácna.

Zdroj obrázka:

Autor: guruXOX / Shutterstock.com