Vězení a výpověď

Důvodů, pro které můžete dostat vyhazov z práce, je několik. Patří mezi ně skutečnost, že dostanete podmínku, nebo když skončíte ve vazbě či dokonce ve vězení? A jak je to s krácením dovolené či s náhradou mzdy? O tom všem se v tomto článku můžete dozvědět.

O vašem nástupu do vazby musejí orgány činné v trestním řízení vašeho zaměstnavatele bez průtahů informovat. Máte sice právo jim v tom zabránit svým výslovným přáním, ovšem pak vám hrozí riziko rozvázání pracovního poměru pro neomluvenou absenci. Pokud nastupujete k výkonu trestu ve vězení, musíte o tom svého zaměstnavatele informovat.

Vazba a pracovní poměr

Vazba není pro zaměstnavatele důvodem k výpovědi ani okamžitému zrušení pracovního poměru, jelikož musí ctít presumpci neviny. Není ani důvodem ke krácení dovolené, na které dojde až po pravomocném odsouzení. Také záleží na tom, z jakého důvodu jste trestně stíháni. Pokud byste byli podezřelí z vraždy příbuzného, nesmí s vámi zaměstnavatel zrušit pracovní poměr minimálně do doby, než budete pravomocně odsouzeni. Pokud by ale šlo o čin, který souvisí s výkonem vaší práce, vyhodit vás může. Půjdete-li do vazby v souvislosti se zvláště hrubým porušením pracovní povinnosti, pak s vámi může zaměstnavatel okamžitě skončit pracovní poměr (fyzické napadení zaměstnavatele, opilý řidič autobusu apd.)

Nástup do vězení

V případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší jednoho roku, může s vámi zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, bez ohledu na to, co jste spáchali. Ovšem pokud jste odsouzeni za nedbalostní trestný čin, nebo dostanete podmínku, zaměstnavatel vás na základě toho propustit nesmí. Opět ale platí to, co u vazby, jen s tím rozdílem, že jste byli odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nepodmíněně nejméně na šest měsíců.

Za dobu vazby či výkonu trestu nic nedostanete

Pobyt ve vazbě či ve vězení se považuje za důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou vám nenáleží náhrada mzdy nebo platu. O neomluvenou absenci by však šlo, pokud byste zaměstnavatele včas neinformovali o vzniku této překážky.

Krácení dovolené

Při pobytu ve vězení vám zaměstnavatel zkrátí roční dovolenou za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená za dobu strávenou ve vazbě, ale jen když jste pravomocně odsouzení. Pokud vás soud zprostí obžaloby z důvodu neprokázání spáchání trestného činu, dovolená za dobu strávenou ve vazbě se nekrátí.