Zaokrúhľovanie v Exceli pre začiatočníkov

Program Excel prináša prostredníctvom svojich funkcií možnosti, ktoré v značnej miere zjednodušujú prácu a robia ju oveľa efektívnejšou. Problémom programu Excel je, že pre mnoho ľudí je priveľmi náročný. Preto tak veľa ľudí využíva Excel kurzy online.

Široká ponuka rôznych funkcii a operácií z neho robia nočnú moru mnohých, ktorí nevedia nájsť ten správny kľúč na prácu s ním. Pravdou však je, že po zvládnutí krokov, ktoré sú pre vás a vašu prácu nevyhnutné, sa program Excel stane vašim pomocníkom, na ktorého sa budete s radosťou spoliehať. Jednou z využívaných funkcií programu Excel je zaokrúhľovanie.

Pokiaľ ešte len začínate pracovať s programom Excel alebo sa iba rozhodujete pre Excel kurzy online, pravdepodobne ste zvyknutí zaokrúhľovať ručne. Okrem toho, že pracovať ručne v tomto prípade nie je potrebné tak problém pri tomto postupe nastáva, keď používate prostredníctvom Excelu matematické operácie, ktoré vám samé výsledok vypočítajú.

Najčastejšie je potrebné zaokrúhliť číslo na určitý počet desatinných miest. Toto docielite jednoduchým postupom. V karte Domov vyberiete ikonu Číslo a stanovíte či chcete desatinné miesto Pridať alebo Odobrať.

Pokročilé zaokrúhľovanie v Exceli

Vo svojej práci však nemusíte natrafiť len na jednoduché zaokrúhľovanie v podobe desatinných miest. Čísla sa zaokrúhľujú hore, dole alebo na najbližšie celé číslo. V týchto prípadoch bude najideálnejším riešením ak použijete funkciu ROUND (zaokrúhlenie na najbližšie celé číslo), ROUNDUP (zaokrúhlenie hore) alebo ROUNDDOWN (zaokrúhlenie dole).

Pri pracovaní s programom Excel môžete naďabiť na rôzne druhy zaokrúhľovania. Pre bežného používateľa môže byť veľmi jednoduché stratiť sa v celom spektre pokynov a príkazov. Ak však budete potrebovať pracovať v tomto štýle, na internete nájdete rôzne Excel kurzy zaoberajúce sa matematickými operáciami v programe Excel. Veľkým pomocníkom môžu byť aj oficiálne stránky programov Office, ktoré vám poskytnú všetky potrebné informácie.

Aké benefity môžete po zvládnutí Excelu očakávať

Vo svojej práci ho môže využiť skoro každý, kto potrebuje vyhodnocovať a spracovávať dáta. Prostredníctvom programu budete schopní vytvárať jednoduché i zložitejšie tabuľky, dokážete získané výsledky spracovať do prehľadnej grafickej podoby, interpretovať ich prostredníctvom matematických funkcií a presnejšie realizovať analýzu získaných výsledkov.

Po osvojení si pre vás potrebných zručností sa pre vás tento program stane nenahraditeľnou pomôckou nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom živote. Tabuľkový procesor Excel môže priniesť prehľadnosť aj do vášho rodinného rozpočtu, ale čo je najpodstatnejšie, vaša práca sa zrýchli a zefektívni v mnohých ohľadoch.

Program prináša aj zjednodušenie kooperácie medzi kolegami na pracovisku. Práca na projektoch sa v dnešnej dobe už bez zdieľania čiastkových tabuliek či celých hárkov v programe Excel nezaobíde. Z praktického hľadiska vám taktiež umožní priebežne monitorovať vývoj dát, dopĺňať a upravovať tabuľky. Zároveň môžete vy alebo vaši zamestnanci vkladať údaje do tabuliek a následne porovnávať získané výsledky, prípadne rýchlo odhaliť vzniknuté chyby.

Oplatia sa Excel kurzy?

Pochybnosti o tom, či sa vám oplatí investovať energiu a čas na vzdelávanie v Exceli, určite nie sú opodstatnené. Výučba programu cez Excel kurzy online je prehľadná, rýchla a intuitívna bez potreby dlhého a nezáživného učenia.

Je to veľmi pohodlný spôsob, ako možno vo veľmi krátkom čase získať z programu to, čo potrebujete. Prostredníctvom efektívneho Excel kurzu cez internet vám na to stačí len pár dní. Ak si hľadáte zamestnanie, certifikované ovládanie programu vám vylepší váš životopis a zvýši atraktivitu na trhu práce. V prípade, že ste zamestnaní, zdokonalenie zručností v Exceli môžu byť určujúce pre váš ďalší kariérny rast.

A nakoniec možno zistíte, že práca v programe nie je až taká nudná a nezáživná, ale ponúka aj dostatočný priestor na kreativitu. V konečnom dôsledku zjednodušenie a sprehľadnenie niektorých pracovných procesov, ako aj množstvo ušetrených nervov predstavuje dostatočnú motiváciu, aby ste sa zapísali na Excel kurzy.