Ako si zostaviť výhodné finančné portfólio 2

Postupujte vyjadrením svojich cieľov. Ak chcete všeobecne jednoducho zvýšiť svoje imanie alebo bohatstvo, nie je nic jednoduchšie. Na jednu stranu je potreba znížiť pasíva a výdavky, na druhej strane zvýšiť nájom majetku. Najmä peniaze v niektorych aktívach, akou sú akcie, pracujeme pre vás a zarabaj vám ďalšie peniaze.

Okrem tohto všeobecného cieľa k finančnému plánu pristupujú ďalšie – tie sú potom závislé najmä na veku a rodinnej situácii. K osobným cieľom v mladšom veku môže patriť financovania štúdia, ochrana výpadku príjmu či krátkodobé úspory. Rodina zase bude myslieť na zabezpečenie príjmu živiteľa alebo oboch rodičov či partnerov, krátkodobú i dlhodobú rezervu, vzdelanie detí. Niekto chce zase vlastné bývanie alebo auto. V každom veku je potom vhodné myslieť na zabezpečenie na starobu. A dôchodcovia budú chcieť naplánovať financovanie zdravotnej starostlivosti a dedičstva.

Svoje ciele by ste mali veľmi konkrétne pomenovať a napísať si ich na papier. K nim priraďte priority, teda dôležitosť jednotlivých cieľov. Konkrétnosť ciele znamená aj udať čas, do ktorého chcete cieľ dosiahnuť a finančný dosah cieľa (koľko to bude stáť alebo koľko to prinesie).

Nakonce zistíte, že ciele sa trochu prekrývajú a je teda potrebné urobiť určité kompromisy. Medzi ne patria obmedzenia ciele (kúpiť lacnejšie auto), zvýšenie príjmu a podobne.

Čo by ste mali zahrnúť do svojho finančného portfólia, ktoré je výsledkom celého plánovania?

Ako zložiť finančné puzzle

Jedným zo základných pilierov portfólia býva ošetrenie rôznych rizík. Moze sa stat, že budete mať pracovný úraz nebudete môcť živiť svoju rodinu. Alebo sa môže stať, že nebudete mať na splácanie hypotéky či stratia zamestnanie.
Prvým krokom, ako sa nebezpečenstvám postaviť, je vytvoriť si osobnú rezervu. Pri tvorbe vezmite do úvahy svoj zdravotný stav a poistenie, možnosť neočakávaných výdavkov alebo dobu, po ktorú možno budete musiet hľadať novú prácu. Osobná rezerva by vo všeobecnosti mala byt rýchlo likvidná – teda malo by byť možné rýchlo pomocou nej získať hotovosť na pokrytie potrebných výdavkov. Všeobecne sa uvádza, že rezerva by mala byt vo veľkosti tri až šesťnásobku priemerných mesačných výdavkov. Je dobré, keď je časť rezervy jednoducho na účte v banke, zvyšok môžete vložiť do termínovaného vkladu alebo peňažného fondu.
Ďalším krokom k obmedzenie rizika sú rôzne poistky – životné aj majetkové. Poradcovia, ktorí nie sú nezávislí vám budú možné poistky predkladat ako sporiaci alebo investičný produkt. Racionálne sa však poistenia vyplatí skutočne iba v prípade, že sa chcete poistiť proti reálnemu riziku, ktoré môžete predpokladat. Sporenie a investovanie je potom len bonus.
Nemenej dôležitú súčasťou dobrého portfólia je plánovanie penzie, pokiaľ možno nezávislé na neistej almužne od štátu. Potreba je odhadnút aspon veľmi zhruba ako sa budú vyvíjat vaše príjmy a tiež inflácie. Potom si samozrejme musíte konretizovat cieľ: určiť si, kedy chcete ísť do dôchodku, či budete pracovať na čiastočky úväzok, aký si chcete udržať štandard a tak ďalej. Najčastějšie sa odporúča nastaviť plán tak, aby ste v dôchodku mali k dispozícii asi 70-80% prostriedkov na konci pracovnej kariéry.
V skladbe finančného portfólia nezabudnite tiež na zabezpečenie detí. K nemu potom patrí najmä financie na ich vzdelanie. Tie možné budovať postupným investovaním, pričom investičný horizont je pomerne dlhý, ak začnete dostatocne skoro (Najlepšie hneď po narodeni dieťaťa, ak máte krištáľovú gulu alebo jasný plán, ešte predtým). Existujú dokonca špeciálne investičné fondy, ktoré možno uplatniť za týmto účelom.
Akýmsi vrcholom plánu, posledným dielikom do puzzle, je investovanie. Jeho zmyslom je, ako už bolo povedané, nechať peniaze pracovať pre vás tak, aby zarábali ďalšie peniaze. Než sa do investovanie pustíte, musíte zvážiť, aké riziko ste ochotní podstúpiť za cenu vyšších ziskov. Podľa toho sa potom vytvára investičné portfólio.