HR management štúdium s titulom MBA pre manažérov s ambíciami

Štúdium HR managementu zakončené titulom MBA určite oceníte, ak máte ambície ďalšieho kariérneho postupu do top managementu, na vedúcu pozíciu vo firme, ale aj ako podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu. Zdokonaľte si svoje manažérske zručnosti, osvojte si strategické riadenie a myslenie, talent management, marketing, komunikačné techniky i riadenie značiek. Rozšírte si znalosti v mnohých ďalších oblastiach.

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Pokiaľ sa naozaj chcete stať špecialistom v odbore pri vedení ľudí, musíte najprv oveľa lepšie spoznať sami seba, potom aj ostatných a dobre sa pripraviť na prácu s ľuďmi, respektíve zamestnancami. Management ľudských zdrojov alebo Human Resources Management vám otvorí dvere poznania skvelých metód personálnej práce. Zahŕňa marketing, andragogiku, prijímacie pohovory aj riadenie firmy. Štúdium programu MBA HR management je pre vaše ambície vynikajúcim štartom. Stávkujte preto na istotu!

MBA program HR management

Po absolvovaní štúdia HR management nájdete skvelé uplatnenie. Ako riadiaci pracovník v oblasti vzdelávania a HR tu získate tú najlepšiu prípravu. Pripraví vás aj na pozícii training špecialistu alebo personálneho manažéra. Osvojíte si oblasť leadershipu, ekonomiky a management podniku, riadenie výkonu, kvality a rozvoja, strategický management, management firemných financií i cestovného ruchu, rozvoj ľudských zdrojov, manažérsku psychológiu i brand management.

Riadenie ľudských zdrojov

HRM alebo Human Resources Management je skratkou pre riadenie ľudských zdrojov. Názov zahŕňa všetky procesy ich riadenia a rozvoja. Zjednodušene sa označuje pojmom personalistika. A práve ucelenú koncepciu personálnej práce si osvojíte pri štúdiu MBA program HR management, ktorý nahrádza personálnu administratívu a personálne riadenie. Tento odbor navyše zahŕňa celý rad unikátnych postupov a metód riadenia pre prácu s ľuďmi v akejkoľvek organizácii alebo spoločnosti.

Vnímajte význam člověka

Z označenia človeka ako ľudského zdroja sa vytráca akási ľudskosť. Preto nikdy nezabúdajte na dôležitosť manažérskej psychológie a zapojte svoju empatiu. Posuňte význam človeka v organizácii na pozíciu najdôležitejšieho podnikového zdroja. Človek tu nie je iba číslom so založenou zložkou. HR management kladie dôraz na riadiace a koncepčné činnosti, koncept Riadenia ľudského kapitálu – HCM prehlbujúci dôraz kladený na znalosti zamestnanca a ich systematický rozvoj.

Zvýšte si kvalifikáciu

Riadenie ľudských zdrojov je pre personálnych riaditeľov, pracovníkov personálneho útvaru a všetkých manažérov v každej organizácii. Je úzko spojené s managementom organizácie. Pri štúdiu si osvojíte náležitosti organizačnej štruktúry, personálnej administratívy i plánovania, evidencie zamestnancov, ich vzdelávanie i rozvoj kvalifikácie, sociálne programy i zamestnanecké benefity. MBA štúdium HR managementu na Cardiff Academy je flexibilné a dá sa zvládnuť aj pri práci.

Využite HR management v praxi

Pri štúdiu získate prehľad o adaptácii, motivácii, stimulácii, vzdelávaní a spôsobe odmeňovania zamestnancov. Zahŕňa pracovné podmienky zamestnancov, rozvrhnutie pracovného času, výnimky, nadčasy, nočnú prácu, prácu vo sviatky, flexibilné úväzky, riešenie konfliktov a sťažností i poznatky manažérskej psychológie pre starostlivosť o zamestnancov na zabezpečenie ich pracovnej spokojnosti, ktoré využijete v praxi. Naučte sa strategicky myslieť, riadiť projekty, čeliť zmenám, využívať inovácie.

Staňte sa majstrom komunikácie

Naučte sa pružne reagovať na vývoj komunikačných technológií, robotizáciu aj medzigeneračnú obmenu. Majte agilné riadenie, alternatívnu pracovnú silu, superjobs aj mindfullness v malíčku. Koučovanie aj age management využite ako konkurenčnú výhodu. Budovanie značky a medzigeneračná spolupráca vás posunie nahor. Vďaka štúdiu a rozvoju budete efektívni, úspešní a spokojní v profesnom aj osobnom živote.