Hypotéky se omezí

Od 1. dubna letošního roku začala platit doporučení ČNB ohledně poskytování hypoték pouze do výše 90% hodnoty odhadu nemovitosti. Žadatel o hypotéku tudíž musí mít našetřenu zbývající část.

Pro upřesnění je třeba dodat, že se nejedná vždy o kupní cenu, za kterou žadatel kupuje byt, dům nebo pozemek, ale o cenu, kterou si banka stanoví sama. Kupní cena vstupuje do odhadu také, není ale rozhodující.

Má toto opatření smysl?

Banky zavedly dvě pásma pro své hypotéky, a to do 80% LTV a do 90% LTV a zároveň nemohou tomu samému klientovi poskytnout další úvěr (třeba spotřebitelský) na chybějících 10-20 %. Ovšem klient si klidně může vzít půjčku v bance přes ulici, takže je otázkou, zda toto omezení má nějaký smysl. Pro klienta může být kombinace hypotéky se spotřebitelským úvěrem dokonce výhodnější, než když si bral dříve hypotéku na 100%. V součtu těchto dvou produktů to vždy vyjde levněji, protože spotřebitelský úvěr je poskytován s omezenou dobou splatnosti (většinou do 10 let), takže i při vyšším úroku je dříve splacen. V součtu to bude vždy méně než u hypotéky za 25 let.

Hypotéky podle odhadu

Zatím je vše na bázi doporučení, nicméně od července se předpokládá uzákonění tohoto omezení. Prvním ukazatelem v chystaném zákoně bude poměr hypotéky k zástavě. Banky si již po léta tyto ukazatele stanovovaly samy dost přísně díky odhadům, které vždy nevycházely podle představ klientů. Jistotu, že odhad se rovná kupní ceně měli snad jen ti, co kupovali novostavbu.

Hypotéky podle příjmů

Druhým ukazatelem v zákoně má být pevně stanovený poměr výše splátky a příjmu klienta.

Třetím ukazatelem je poměr hypotéky k celkovému ročnímu příjmu. Půjde opět pouze o pevně stanovenou částku, nicméně banky již dávno porovnávají příjmy na základě 12-ti měsíčního průměru, který je pro ně nejdůležitějším ukazatelem.

Rada na závěr

Je třeba se smířit s tím, že omezení byla, jsou a budou, takže se nemusíte příliš znepokojovat. Než budete žádat o hypotéku, poraďte se se specialistou, který řeší hypotéky denně a není pro něj problémem zjistit rychle, třeba i po telefonu, jak velkou hypotéku dostanete na koupi svého vysněného domu, bytu či pozemku.