Majte nad svojimi firemnými peniazmi kontrolu

Začínajúci podnikatelia na začiatku svojej činnosti uvažujú nad založením biznis účtu, kde by mali svoje financie pod palcom. Slovenský finančný trh ponúka podnikateľské účty, ktoré sú doslova šité konkrétnym podnikateľom na mieru. Je však dôležité prihliadať pri ich zakladaní na rôzne parametre.

Pri výbere podnikateľského účtu by vás nemala zaujímať len cena. Počet možných transakcií, ktoré môžete na účte vykonať, je dôležitý bod, na ktorý si musíte dať pozor. Práve na nich sú totiž postavené podnikateľské účty.

Stáva sa, že aj pri najdrahších balíkoch platia určité obmedzenia týkajúce sa transakcií. Pod transakciami rozumieme trvalé príkazy, inkasá, platby cez internet banking, telebanking, platby a výbery kartou, prijaté platby, príkazy na úhradu a podobne.

Na čo treba prihliadať ďalej, je aj fakt, ako často ukladáte hotovostné tržby na účet. Práve aktívnym používaním svojho účtu môžete od banky získať množstvo výhod či zliav, ktoré vám napomôžu znížiť vaše mesačné poplatky za účet.

Čo by vás malo zaujímať pri zakladaní podnikateľského účtu

Kvôli veľkému počtu bankových subjektov na trhu je nutné pri zakladaní účtu zvážiť aj ďalšie kritéria. Každá banka disponuje inými podmienkami, ktoré obmedzujú založenie účtu práve u nich. Obmedzeniami sú napríklad ročný obrat firmy, niekde banky ponúkajú podnikateľské účty len pre firmy s obratom vyšším ako 1 milión eur. Miesto výkonu práce môže byť pre vás takisto obmedzením a založenie účtu tak môže byť problematickejšie.

Azda najväčším kritériom, ktorými sa podnikatelia pri výbere banky riadia, je výška mesačného poplatku za vedenie účtu. Niektoré banky ponúkajú na určité obdobie vedenie účtu zadarmo. Takýmto spôsobom sa snažia uľahčiť situáciu pre začínajúcich podnikateľov. Aj to môže byť ale zradné.

Môžete si myslieť, že ponuka vedenia účtu bez poplatkov, bude iste výhodnejšia ako ponuka banky, ktorá si účtuje vedenie účtu za niekoľko desiatok eur mesačne. Nemusí to tak byť. Tam, kde vám ponúknu vedenie účtu bez poplatkov, si môžu účtovať viac za realizovanie vkladov a výberov hotovosti. To, čo vás môže a musí zaujímať pri zakladaní účtu je výška úrokovej sadzby. Jej výška závisí od toho, či je pevná, či je pásmovo úročená, ale aj od toho, či je účet v domácej alebo cudzej mene. Ak je výška úrokovej sadzby pásmovo úročená, tak závisí od výšky zostatku na účte podnikateľa, pri pevnej úrokovej sadzbe sa úročenie vzťahuje na celý zostatok na vašom účte.

Ďalším kritériom, ktorý by ste mali zohľadniť, je typ a počet platobných kariet. Vyberať si môžete z elektronických alebo embosovaných kariet. Ak potrebujete na svoje využitie viac ako dve platobné karty, zväčša si za ne budete musieť priplatiť. Banky totiž ponúkajú jednu, maximálne dve karty, ktoré sú zahrnuté v cene balíka.

Osobitným typom karty, ktorí podnikatelia využívajú, sú multimenové karty. Tie sú opodstatnené vtedy, ak máte zároveň niekoľko účtov, ale v rôznych menách. Jej použitím predchádzate stratám na kurzových rozdieloch.

Nemenej významným kritériom, podľa ktorého sa rozhodnete pre tú-ktorú banku, je to, akých silných akcionárov má za sebou. To, či je hlavným akcionárom európska alebo napríklad americká spoločnosť ovplyvňuje celkovú stratégiu banky alebo orientáciu na trhu.

Podnikateľ sa však pri výbere banky na začiatku otvárania účtu nemusí rozhodovať len na základe vyššie spomenutých kritérií. Ovplyvní ho napríklad správanie pracovníkov banky alebo pracovná doba kamennej pobočky.

Nie všetky banky ponúkajú účty pre všetkých

Či ste živnostník alebo firma, aj to pri zakladaní podnikateľského účtu zaváži. Niektoré banky totiž ponúkajú účty len pre živnostníkov, iné aj pre právnické osoby, samosprávy, bytové družstvá alebo iné organizácie.

Napríklad pre podnikateľský účet od mBank sa môžu rozhodnúť iba živnostníci, pre ktorých je tento typ účtu ponúkaný. Táto banka poskytuje aj vedenie účtu bez poplatkov, takisto aj vedenie platobnej karty a všetky elektronické transakcie.

Čo všetko potrebujete, ak si chcete založiť účet v banke

Ešte predtým, ako navštívite pobočku konkrétnej banky, zistite si, aké doklady budete k založeniu účtu potrebovať. To vám značne ušetrí váš čas. Keď si prídete založiť účet, musíte si pripraviť hlavne identifikačný doklad osôb, ktoré majú oprávnenie konať v mene spoločnosti. Ďalším nevyhnutným dokladom pri otváraní účtu je aktuálny výpis z živnostenského, resp. obchodného registra.

Pri otváraní účtu nezabúdajte aj na to, že máte povinnosť nahlásiť túto skutočnosť na daňovom úrade. Ak už aj nejaké účty máte, aj to ste povinný nahlásiť. Ak si založíte nejaké účty neskôr, musíte ich nahlásiť daňovému úradu do 30 dní.

Nie je nutné, aby ste si na začiatku podnikania zakladali účet

Nie vždy je však nutné, aby ste si zakladali firemný účet. Živnostníci môžu na začiatku svojho podnikania využívať aj svoj osobný, súkromný účet. Táto voľba však prestáva byť praktická v momente, keď účtovník spracúva čoraz viac transakcií mesačne. Na účte sa vám budú zbytočne miešať vaše súkromné a firemné peniaze a budete musieť vášmu účtovníkovi vykazovať aj výpisy z vášho súkromného účtu. Ani to však nie je dôvod, z ktorého vyplýva nutnosť založenia podnikateľského účtu. Vy môžete mať v jednej banke uzatvorené aj dva osobné účty, pričom jeden využívať na bežné účely a ten druhý na podnikanie.

Spravovanie účtu cez internet môže byť zradné

Na začiatku dokonca stačí, keď budete používať iba internetovú banku, veď prečo platiť banke za to, že vám vedie účet. Internet bude to, s čím budete pracovať počas celého obdobia vášho podnikania, keďže sa budete musieť naučiť používať internet banking. Aj tu však buďte na pozore.

Používaním zastaraných verzií Windowsu, na ktoré neexistujú najnovšie verzie aktuálizácií, sa znižuje ochrana firemných údajov na počítači. Zločinci sú si vedomí týchto faktov a počítačové vírusy sú čoraz viac sofistikovanejšie.

Nech ste už teda začínajúci živnostník, firma alebo právnická osoba, na začiatku svojho podnikania si starostlivo zvážte výber banky, kde si podnikateľský účet chcete založiť.