Prečo sa rozhodnúť pre externé spracovanie účtovníctva

Povinnosťou každej spoločnosti či živnostníka je viesť účtovníctvo. Je pochopiteľné, že táto činnosť vyžaduje obrovské vedomosti nielen zo sféry účtovníctva, ale aj práva, daní či zdravotných a sociálnych poistení, ktoré sa navyše neustále menia. Podnikatelia sú aj preto nútení zamestnávať účtovníka, alebo túto oblasť zveriť do rúk externej spoločnosti, ktorá je často efektívnejším riešením. Prečo sa rozhodnúť pre spracovanie účtovníctva formou outsourcingu?

Optimalizácia nákladov na chod podnikania

Každá firma sa dnes snaží eliminovať náklady všade, kde je to možné. Pre menších podnikateľov je preto často neekonomické zamestnávať vlastný personál, ktorý sa stará o administratívny chod podnikania. Aj preto množstvo z nich prenesie túto aktivitu na spoločnosť zaoberajúcu sa spracovaním účtovníctva, čo je často finančne efektívnejším riešením než vedenie vlastného tímu ľudí. Takáto spoločnosť vám vie navyše ponúknuť komplexný záber služieb, samozrejmosťou je podvojné, jednoduché účtovníctvo či tvorba priznaní, ale aj spracovanie miezd a personalistika, čím na jednom mieste získate naozaj všetko potrebné na zaistenie nevyhnutných administratívnych úkonov súvisiacich s akoukoľvek formou podnikania.

Tax Pie Chart

Záruka správneho účtovania aj zložitých prípadov

Aby malo účtovníctvo zmysel, musí byť vykonané správne. Za chyby nájdené počas účtovnej kontroly môžete byť potrestaní mastnými pokutami, ktoré by mohli výrazne oslabiť finančnú stránku vášho podnikania. Spracovanie účtovníctva od profesionálnej spoločnosti je zárukou, že všetky predložené doklady budú zaúčtované podľa aktuálne platnej legislatívy. Podvojné účtovníctvo a riešenie jeho špecifických prípadov je často zložité aj pre skúseného účtovníka, avšak kumulácia odborníkov na jednom mieste umožní problém okamžite konzultovať, a tak prispieť k jeho správnemu zaúčtovaniu.

Aké sú náklady na externé vedenie účtovníctva?

Za vedenie účtovníctva platíte zväčša fixnú mesačnú sumu, v ktorej je zahrnutý balíček základných služieb, pričom po ich vyčerpaní sa mesačný poplatok odvíja od počtu účtovných prípadov. Ak preto vaše podnikanie zažije v danom mesiaci miernu stagnáciu prejavujúcu sa aj menším počtom dokladov, náklady na účtovníctvo sa úmerne znížia. Pre nových klientov sú navyše často ponúkané bonusy a iné výhody, napríklad v spoločnosť ACCOUNT & BUSINESS SERVICE s. r. o. zľava až 150€.