Zaistené fondy: Kombinácia bezpečného uloženia peňazí a zaisteného výnosu

Ak už nechcete mať peniaze na vkladnej knižke, alebo pod vankúšom, neviete ako chytro investovať ani nemáte finančného poradcu, ktorý vám pomôže aspoň radou, zvážte zaistené fondy. Pomôžu vám bezpečne zhodnotiť vaše peniaze, ktoré vám budú samy zarábať.

Čo je zaistený fond?

Ide o jednoduchý spôsob, ako nechať svoje peniaze zarábať. Zároveň, kým sa vaše peniaze zhodnocujú, máte ich bezpečne uložené. Zaistené fondy tak predstavujú investíciu, ktorá je dostupná každému. Investovať môžete už s 5 000 korunami. V dobe splatnosti, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 3 – 6 rokov (podľa typu fondu), sa vám vyplatí nielen pôvodný investovaná čiastka, ale aj prípadný výnos investície, ktorého minimum aj maximum poznáte väčšinou vopred.

Podstatou zaisteného fondu je jeho zloženie. Väčšia časť investície je zaisťovacie – tá je dlhodobo investovaný v kvalitných dlhopisoch a termínovaných účtoch. Druhá – menšia – časť je výnosová, tu sú najmä akcie.

Čo investície do fondov znamená a obnáša?

Zaistené fondy predstavujú riešenie, ako svoje voľné peniaze zhodnotiť a zároveň ochrániť. Nákupom podielových listov sa stávate investorom a podielnikom zaisteného fondu vybranej investičnej spoločnosti. Jeho odborníci za vás investujú tak, že vám väčšinou zarobia viac, než keby ste využili termínovaný vklad a bezpečnejšie než keby ste sami investovali do akcií alebo akciových fondov. Na začiatku investovania je dobré vložiť svoje financie do fondu s dobrými referenciami a skúsenosťami. Výhodou mesačných ponúk je, že portfólio manažéri – tvorcovia zaistených fondov – môžu vhodným výberom zloženie fondu reagovať na súčasnú situáciu na trhu tak, aby bol fond pre klientov čo najvýnosnejšie. Výnimkou v poslednej dobe nie sú ani zabezpečené fondy s fixným (teda vopred daným a známym) výnosom počas celého obdobia investície. Vybrať si tak môžete aj medzi zaistenými fondmi ten, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Zaistené fondy kombinované so životným poistením

Zaistený fond so životným poistením funguje úplne rovnako ako každý iný zaistený fond a má všetky jeho výhody, ale ešte navyše obsahuje poistnú zložku. Okrem zhodnotenie vašich peňazí sa rovnakým produktom aj poistíte pre prípad invalidity, choroby alebo smrti. Vzhľadom k tomu, že je možné kombinovať aj rôzne pripoistenia, môže si každý životné poistku nastaviť podľa svojich potrieb.

Čo stojí investície do fondov?

Investície prostredníctvom zabezpečených podielových fondov sú veľmi vhodným a rozšíreným spôsobom, ako sa podieľať na ziskoch plynúcich z kapitálových trhov. Poskytujú mnoho výhod. Šetrí čas, nevyžadujú vysoké znalosti kapitálových trhov, umožňujú dosiahnuť potrebnej diverzifikácie investícií a tým zníženie rizika is malými čiastkami v poriadku desiatok tisíc korún, sú veľmi likvidné a je veľmi jednoduché ich kúpiť a predať. I keď je možné kedykoľvek z fondu vystúpiť, je nutné si uvedomiť, že v priebehu investičného obdobia (teda v vopred známe čase splatnosti fondu) rovnako ako u iných fondov môže hodnota investície a príjem z nej kolísať, a to dočasne aj pod investovanú sumu. Toto kolísanie však neovplyvňuje zaistenú hodnotu na konci investičného obdobia. Preto je vždy výhodnejšie počkať si na koniec splatnosti fondu. Zároveň tiež platí, že vyplatenie vloženej investície a výnosov pri splatnosti závisí od splnenia záväzkov protistrán, s ktorými fond uzatvára obchody a na splnenie záväzkov emitentov dlhopisov držaných v portfóliu fondu. A tak, zatiaľ čo vaše peniaze bezpečne pracujú, vy sa môžete venovať rodine a svojim koníčkom…