Zamestnanie na dobu určitú: už len dva roky

Doba je zlá a zamestnávateľom k flexibilite príliš nepomôže to, že na dobu určitú vás znovu mohli zamestnať len na tri roky. Teraz je to pre nich ešte horšie a môžu takto postupovať len dva roky. Znamená to jednak horšej situácii pre zamestnávateľov ale aj väčšiu istotu pre zamestnanca, ktorý čaká na prenesenie pracovného pomeru na dobu neurčitú (a ktorého si firma chce udržať).

Čo sa zmenilo

Do konca februára platilo, že zamestnávateľ vás mohol zamestnať na dobu určitú až na tri roky, opakovane v priebehu troch rokov vás však mohol zamestnanť len raz.

V súčasnosti platí, že vás zamestnávateľ môže na dobu určitú zamestnať opätovne dvakrát avšak maximálne počas doby dvoch rokov.

Podmienku dvoch rokov zamestnávateľ nemusí dodrží, ak uvedie vecný dôvod k opätovnému predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú. Takymto vecným dôvodom môže byť napríklad: zastupovaním pracovníčok počas materskej dovolenky a podobne.

Aké sú výnimky

Zamestnávateľ váš môže opätovne zamestnať aj ak ste boli zamestnaní na dva roky na zastupovanie zamestnankyňe počas materskej dovolenky avšak iba ak po skončení zastupovania s vami zamestnávateľ plánuje opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie ďalšieho zamestnanca napríklad počas výkonu verejnej funkcie. V takomto prípade vás môže zamestnávateľ opätovne zamestnať na dobu určtitú, pretože je uvedený vecný dôvod, ktorý zákon povoľuje. Tým dôvodom je zastupovanie zamestnanca.

Ďalšie dôvody, kedy zákon umožňuje opakovane predĺžiť pracovný pomer na určitú dobu nad dva roky:

  • zastupovanie zamestnanca
  • vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku
  • vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
  • vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu
  • vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru
  • vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,
  • vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve