Životné minimum od 1. júla 2010

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa od 1. júla 2010 považuje suma alebo úhrn súm:

  • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 84,61 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. To znamená, že uvedené sumy životného minima sú teda účinné v čase do 30. júna 2011. Prvého júla 2011 sa budú stanovovať nové sumy životného minima. Upravené sumy životného minima ustanovuje každoročne opatrenie, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Životné minumum nájdete v tejto prehľadnej tabuľke:

Životné minimum od 1. júla 2010
Platné od: Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba Dieťa
Nezaopatrené Zaopatrené neplnoleté
1.7.2010 185,38 € 129,31 € 84,61 € 84,61 €
1.7.2009 185,19 € 129,18 € 84,52 € 84,52 €
1.1.2009 178,92 € 124,81 € 81,66 € 81,66 €
1.7.2008 5 390 Sk (178,92 €) 3 760 Sk (124,81 €) 2 460 Sk (81,66 €) 2 460 Sk (81,66 €)
1.7.2007 5 130 Sk 3 580 Sk 2 340 Sk 2 340 Sk

One Response

  1. Herman DEMKO 03. 10. 2010