Ako rozbehnúť vlastné podnikanie?

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet nezamestnaných. A netýka sa to iba mladých ľudí, ktorí si po absolvovaní školy nemôžu nájsť prácu. Rovnako sú na tom aj ľudia po štyridsiatke a tí, ktorí sa blížia k dôchodcovskému veku.

V prvom menovanom prípade podľa firiem mladí nemajú dostatočné skúsenosti a ani kvalifikáciu aby ich mohli zamestnať. A ten druhý prípad? Jednoducho už nie sú pre firmu vo vyššom veku zaujímavý. Nedávno sa dokonca na svetlo dostal prípad, kedy firma svojím zamestnancom vo vyššom veku napísala SMS, v ktorej im oznámila, že pre ich vysoký vek s nimi už neráta a nasledujúci deň už nemusia chodiť do práce. Aj toto je obraz dnešnej doby.

Ak ste aj vy v podobnej situácií nemusíte zúfať, pretože máte niekoľko možností ako svoju situáciu dobre vyriešiť a zvládnuť. Jednou z možností je aj to, že môžete skúsiť rozbehnúť vlastný biznis. No bez pár užitočných rád to nezvládnete.

V prvom rade musíte mať výborný nápad, proste niečo o tu ešte nebolo a vedieť ho zrealizovať, inak za zaradíte k stovkám podnikateľov, ktorí doslova len prežívajú. Nemusíte obsadiť celý trh, radšej sa zamerajte na určitú cieľovú skupinu, ktorú plánujete osloviť. Zbierajte informácie na internete o oblasti, v ktorej chcete podnikať, tak aspoň zistíte čo funguje a čo naopak nie. U

robte si aj malú anketu alebo prieskum u potencionálnych zákazníkov. Či by váš nápad privítali alebo nie. Nezabudnite si detailne vypracovať váš podnikateľský zámer a teda: charakteristiku spoločnosti, produkt, marketing, vaše logo, slogan… A rozhodujúca je aj právna forma vašej spoločnosti.