Ako zostaviť rodinný rozpočet

Najväčším problémom dnešnej doby je pre väčšinu pracujúcich ľudí neprekročiť svoje finančné možnosti a zachovať rodinný rozpočet bez zadĺženia sa. Zostaviť rodinný rozpočet tak, aby sme pokryli všetky výdaje a naviac aj niečo ušetrili nie je vôbec jednoduché. Iba s dobre zostaveným rozpočtom je možné efektívne riadiť rodinné financie.

Ak ste vo fáze prípravy rodinného rozpočtu, tak sa pripravte na to, že budete pri jeho vytváraní potrebovať hlavne kľud a dostatok času na premýšľanie. Na jeho zostavenie Vám postačí ceruzka, papier a kalkulačka. Ešte lepšie je však použiť počítačový program, alebo si len vytvoriť jednoduchú tabuľku v Exceli.

Základným princípom tvorby rozpočtu je zhrnutie a popísanie všetkých príjmov a výdajov, ktoré si rozdelíte do jednotlivých kategórií. Výdaje by v žiadnom prípade nemali prekročiť príjmy. Ak sa tak stane, musíte niekde ubrať a výdaje, ktoré nie sú životne dôležité eliminovať.
Nesmiete zabudnúť na žiadnu dôležitú položku, pretože sa môže stať, že Váš rozpočet nebude správny a na konci mesiaca ho prekročíte. Pri tvorbe rozpočtu myslíte aj na také špecifické výdaje ako sú dane, dovolenka, bankové vklady a pod..

V prvej fáze je dôležité si vytvoriť zoznam všetkých čistých mesačných príjmov, do ktorých zahrniete výplaty všetkých zarábajúcich členov rodiny. Ak máte niektoré príjmy nepravidelné, pokúste sa ich rozpočítať na jednotlivé mesiace. Od celkového čísla príjmov sa potom budú odvíjať a limitovať aj výdaje, tak aby ste nemuseli ísť do mínusu.

V druhej fáze si vytvorte súpis pevných a pravidelných mesačných výdajov ako sú platby za nájom, elektrinu, plyn, vodu, rozhlas, televíziu, telefóny, splátky úverov, výdaje na dopravu, dane, dovolenku, vklady na účty a pod..

Keď máte hotový súpis všetkých pevných výdajov je potrebné zahrnúť ďalšie položky, ktoré sú kolísavé. Sem patria výdaje na nákupy potravín, liekov, oblečenia, obuvi, časopisov, prípadne také, ktoré utrácame za rôzne služby ako sú návštevy kaderníctva, kozmetiky, fitness centrá a iné. Keď si tieto položky spočítate, dostanete výslednú sumu Vašich mesačných výdajov.

V tretej fáze si prekontrolujte a prehodnoťte všetky príjmy a výdaje.

Peniaze, ktoré príjmete sa musia rovnať peniazom, ktoré utratíte. V rámci prehodnocovania skúste nájsť priestor na postupné zníženie výdajov. Takto ušetrené peniažky môžete potom použiť ako „železnú rezervu“.

No a do poslednej, teda štvrtej fázy zahŕňame aktualizáciu rozpočtu. Rodinný rozpočet musíme z času na čas prehodnotiť, pretože to, čo platilo včera už dnes platiť nemusí.