Chorvátske prímorie je krásne

Dovolenka do Chorvátska už dlhoročne patrí k obľúbeným dovolenkám, ktoré si každoročne turisti vyberajú. Krásne je napríklad Chorvátske prímorie.

Chorvátske prímorie – pod týmto názvom rozumieme pobrežný pás siahajúci od Rijeky ku Karlobagu. Severná časť prímoria od Sušaku k Selkom patrila za prvej republiky k najviac navštevovaným miestam na Jadrane. Plytké more, chránená poloha a veľmi dobré priame dopravné spojenie pomáhali k obľube tunajších miest. Bol rozšírený Rijecký prístav, ktorého súčasťou sú i bakarské prístavné zariadenia a ropný prístav pri mestečku Omišalj na Krku, boli vybudované rafinérie ropy a veľké chemické závody. Pomerne príjemnou rekreačnou oblasťou je stále okolie Crikvenice, Selcov a nemenej Nového Vinodolska. Turistická zóna sa tiahne temer súvisle od Kačjaku cez Jadranovo a Dramalj do Crikvenice, cez Selce, Zagori a Luciji do Nového Vinodolska, do Povile a Klenovice. Do značnej časti Chorvátskeho prímoria sa naproti jeho letoviskám týčia z mora holé pláne a kopce ostrova Krku, jeho prevažne privrátená východná časť je pustá a neobývaná. Na mnohých miestach sú patrné tzv. gromače, dlhé kamenné steny a stienky. Na ich výstavbu slúžil lomový kameň, stavali sa na sucho. Steny tvorili hranice pozemkov jednotlivých majiteľov. Okrem toho tiež chránili a doposiaľ chránia obrábanú pôdu pred odnosom vetrom. Vyskytujú sa i na iných miestach v prímorí. V oblasti je dosť kultúrnych a zábavných príležitostí.

K najznámejším akciám patria Leto vo Frankopane v Kraljevici, Markétino leto v Bakare, Rybársky týždeň v Crikvenici, karneval v Senji, maškary v Crikvenici a ďalšie. Nechýbajú ani dobré možnosti na športovanie, pre vodné športy tu však výhodné podmienky nie sú. Na Chorvátskom prímorí môžu turisti navštíviť aj zaujímavé múzeá, napr. Námorné a Historické múzeum Chorvátskeho prímoria v Rijeke, Archeologické múzeum v Rijeke, Múzeum mesta Rijeky, klenotnicu katedrály sv. Víta v Rijeke a ďalšie. Dorozumieť sa tu v pohode dá, nebudete potrebovať žiadne zložité tlmočenie.