Kam sa obrátiť namiesto súdu

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným ak sa stretnete s rôznymi problémami v oblasti podnikania. Situácie keď vám obchodný partneri dlhujú peniaze alebo odoberatelia vášho tovaru zaň nezaplatia atď. Stretávame sa s tým denne, a ak nie aj v reálnom živote takéto prípade poznáme aspoň z novín či televízie. Vždy si myslíme, mne sa nič takéto nemôže stať. No ako sa koľkokrát mýlime a keď sa takáto príhoda stane aj nám veľakrát nevieme kam sa skôr a na koho obrátiť. Našťastie je tu niekoľko organizácii, ktoré nám v takýchto prípadoch dokážu pomôcť lepšie ako súdy. A ako je to so slovenským súdnictvom vám hádam nemusíme rozprávať. Žiaľ u nás sa spravodlivosti nevieme dovolať a ani s vymožiteľnosti práva.

Jednu takú pomoc nájdete na webe obchodnysud.sk je to tzv. súkromný súd. Výhody takéhoto konania oproti bežnému sú napríklad, že možnosť odvolania tu nehrozí, toto konanie netrvá dlhšie ako dva mesiace a prístup ku klientom je prvotriedny. Ak sa osoba alebo firma, ktorá vám dlhuje vyhýba konaniu obchodný súd jej ustanoví „zástupcu“ a konanie prebieha ďalej. Poplatky za konanie sú nižšie a rozsudok má rovnakú váhu ako všeobecný súd. Spor však musí byť obchodného styku a musí existovať rozhodcovská doložka podpísaná oboma účastníkmi.

Stály rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať v každom obchodnom, právnom a občianskoprávnom spore.