Láska a peniaze: okradne ma raz?

Prieskumy dokazujú, že peniaze sú po nezhodách pri výchove dieťaťa druhým najčastejším dôvodom hádok medzi partnermi. Preto je potrebné podrobiť partnerův prístup k peniazom podrobnému prieskumu ešte skôr, než sa rozhodnete spojiť s ním váš život. Overiť si jeho finančnú zodpovednosť, šetrnosť a schopnosť rozumne hospodáriť.

Pre vzťah je dôležitá vzájomná dôvera. Prvá fáza vzťahu, jeho vznik a zamilovanosť, je spojená okrem iného s tendenciou čo najväčšieho vzájomného poznávania. Partneri si vymenia svoje životné zážitky, skúsenosti, hovorí o svojej rodine, minulých vzťahoch, prebieha zoznamovanie s okruhom priateľov a súčasným životom partnera. Jednou z oblastí, ktoré by v tomto poznávaní nemali byť zanedbané sú práve finančné pomery a zvyky oboch partnerov. Pretože spôsob hospodárenia s peniazmi predstavuje jednu z kľúčových vecí, na ktoré sa partneri pri spoločnom súžití musia dohovoriť.

Vo chvíli, keď partneri uzavreli manželstvo, sa ich osobné imanie stáva majetkom spoločným rovnako ako prípadné pohľadávky partnera. „Podpisanie predmanželskej zmluvy je síce krajne neromantickým krokom, ale nutným, ak má partner napríklad dlhy. Pomôžte definovať nároky hla prípadnú zodpovednosť partnerov“ hovorí Irena Zatloukalová z ČSOB.

Ďalšie problémy môžu nastať, keď sa peniaze stanú prostriedkom manipulácia s partnerom. Napríklad vo chvíli, keď je jeden z partnerov nezamestnaný, na rodičovskej dovolenke alebo dlhodobo chorý. Vtedy vzniká asymetria vo finančnej sebestačnosti, ktorá môže viesť ku vzniku veľkých partnerských nezhody.

O hospodárení s peniazmi hovorte

Ešte pred svadbou si všímajte detailov. Napríklad ako veľké dáva váš partner prepitné. Alebo či kupuje veci, ktoré zodpovedajú jeho finančným možnostiam. Jestli týždeň pred výplatou nemá problémy vyjst s peniazmi. A v neposlednom rade je dôležité venovať pozornosť finančným zvyklostiam jeho rodiny. „Určite to nie je tak, že partner musí s peniazmi hospodáriť rovnako, ale urcite nie je na škodu si spôsobu hospodárenia s peniazmi v jeho rodine všimnúť,“ hovorí PhDr. Martina Neprašová, Ph.D. z psychologickej poradne www.psychoterapeut.cz. „Je to totiž model, ktorý – či už viac alebo menej – zažil v praxi a môže mať tendenciu uplatňovať ho aj vo svojom vzťahu.“
Každý z partnerov pritom moze mať tento model úplne iný a je potom vecou dohody, ktorý prijmú do svojho vzťahu, prípadne, či sa dohovorí na kompromise. „Je veľmi dôležité o hospodárení s peniazmi hovoriť,“ podotýka Neprašová. „Nejasnosti v tejto oblasti sú častým zdrojom konfliktov. Vždy je potrebné stanoviť potrebné výdavky (nájom, chod domácnosti, splácanie pohľadávok) a stanoviť kompetenciám, kto je za čo zodpovedný. Ďalšou otázkou je spoločná kasa – aj tu môžem vysledovať vplyv pôvodnej rodiny. Ale aj to je otázka dôvery a spoľahlivosti.“

2 komentáre

  1. Jana 10. 06. 2010
  2. Radka4Sake 10. 06. 2010