Termínovaný vklad alebo vklad s výpovednou lehotou?

Do banky si peniaze môžete okrem iného uložiť na termínovaný účet alebo ako vklad s výpovednou lehotou. Čo je lepšie? Pri termínovaných účtoch na čas uloženia existuje dohodnutý pevný úrokový výnos. Zvyčajne sa udáva za jeden rok (teda p.a. neboli per annum čiže za rok, ročne). Princíp je jednoduchý: vy banke poskytnete peniaze na dohodnutú dobu a banka vás za to odmení výnosom v podobe úrokov z vloženej sumy. Čím dlhšie banke peniaze necháte, tým väčšiu odmenu je vám banka ochotná dať. Na druhú stranu, s peniazmi nemôžete len tak disponovať, keď si ich vyberiete predčasne, nedostanete celý úrok. Výhodou je, že úrok je pevne stanovený a nemení sa v priebehu času.

Ďalším typom úložiek v bankách sú účty alebo vkladné knižky s výpovednou lehotou. U nich sa počas vkladu môže meniť úroková sadzba – najmä podľa stavu ekonomiky. Banka sa vás na nič nepýta a úrokové sadzby sama upravuje. Keď chcete vybrať peniaze, musíte vopred v dohodnutom čase oznámiť výber. Ak je napríklad výpovedná lehota mesiac, musíte mesiac predtým, ako peniaze potrebujete, plánovaný výber banke oznámiť.

Vybrané ter­minované vklady v sloven­ských bankách

Vybrané ter­minované vklady v sloven­ských bankách

Ak by ste nesplnili dohodnuté podmienky, napríklad čas uloženia peňazí na termínovanom účte alebo výpovednej lehoty, banka by si účtovala určité sankcie.

Pri výbere vkladu musíte dať pozor na to, či banka počíta poplatok za predčasný výber a v akej výške. V niektorých bankách totiž môže byť poplatok aj vyšší ako naakumulované úroky, pri najhoršom sa pri predčasnom výbere dá prísť aj o časť istiny vkladu.

Termínovaný vklad

 • Pevná úrokovú sadzba platí počas celej lehoty viazanosti.
 • Peniaze sa dajú vybrať kedykoľvek.
 • Pi výbere mimo dňa obnovy viazanosti vkladu zaplatíte poplatok za predčasný výber.
 • Dodatočné vklady sú vedené ako samostatné úložky so samostatnou úrokovou sadzbou. Po uplynutí viazanosti účtu sa zlúčia s pôvodným vkladom a obnovia ako jeden vklad, alebo môžu mať rovnaký čas viazanosti ako pôvodný vklad a sú celý čas vedené oddelene.

Vklad s výpovednou lehotou

 • Má pohyblivé úročenie, sadzba sa mení.
 • Pri výbere treba zadať výpoveď, po uplynutí výpovednej lehoty sú peniaze k dispozícii.
 • Pri výbere pred uplynutím výpovednej lehoty zaplatíte poplatok za predčasný výber.

4 komentáre

 1. Janko 15. 02. 2010
 2. Miroslava 28. 07. 2011
  • Pavol Kočiš 04. 08. 2011
 3. Martin 19. 11. 2011