Venkovské obchody a EET

V malých obcích postupně končí řada obchodů. Poslední kapkou pro jejich provozovatele bylo zavení EET. Ve snaze tomuto trendu zabránit, požaduje Asociace českých tradičních obchodů (dále jen AČTO) možnost odečíst si z daní deset tisíc korun namísto dosavadních pěti, jako kompenzaci nákladů na pořízení EET.

Stávající slevu mohou využít pouze fyzické osoby. Asociace navrhuje kompenzaci nákladů ve výši 10 tisíc Kč na jedno pokladní místo.

Argumenty AČTO

Primárně jí jde o obchody v malých obcích, a proto navrhuje kompenzovat náklady spojené se zavedením EET jen v případě provozoven působících v obcích s maximálně patnácti sty obyvatel. Jsou ale i další varianty, jako je například omezení výše nároku na základě dosaženého maloobchodního obratu. Zároveň je třeba připomenout, že podnikatelům v oblasti pohostinství byla navíc poskytnuta pomoc v podobě snížení DPH na stravovací služby. Proto si asociace myslí, že určitou podporu by si zasloužily i malé prodejny, které zajišťují obchodní obslužnost venkova.

Podpora z Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka inicioval sestavení mezirezortní pracovní skupiny, která zjistila, že zejména obce do 500 obyvatel se dlouhodobě potýkají s nedostatečnou občanskou vybaveností. Počet prodejen v obcích v posledních letech klesá, za posledních dvacet let o třetinu původního stavu. Ochchod v obci, i pošty je přitom důležitý zejména pro seniory a pro rodiče s malými dětmi. Navíc mívá obchod také sociální funkci jako místo setkávání lidí. Ztrátové začínají být obchody v obcích čítajících méně než tisícovku obyvatel, nejkritičtějsí situace je v obcích pod 500 obyvatel. AČTO spolu se zástupci měst a obcí dokonce navrhují, aby se na provozování obchodu s potravinami v malých obcích pohlíželo jako na veřejnou službu. Další variantou je finanční podpora obcí, které se na provozu prodejen podílejí, nebo daňové zvýhodnění.

Škodí EET venkovským obchodům?

Dotování venkovských prodejen se nelíbí opozici, která tuto snahu pokládá za návrat k socialismu.

Například TOP 09 trvale kritizuje spuštění EET, která podle ní byla pro řadu malých podniků poslední kapkou, zároveň však chce vybrané podnikatele dotovat.

Počet živnostníků, kteří se rozhodli ukončit podnikání kvůli EET, ovšem nikdo přesně nezná. Hlavním důvodem ukončování činnosti obchodů v malých obcích je zřejmě jejich vylidňování. Není zde práce a lidé jezdí nakupovat do marketů ve městech.