Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál je tvorený emisiou akcií. Prostredníctvom akciovej spoločnosti je možné zhromaždiť kapitál od fyzických a právnických osôb za účelom podnikania prostredníctvom emisie akcií. Majitelia akcii sa nazývajú akcionári a ich nákupom sa stávajú spoluvlastníkmi základného kapitálu. Pri založení a.s. ručia akcionári za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií. Kapitál spoločnosti je rozdelený na presný počet akcií stanovenej nominálnej hodnoty. Založenie a.s. ako právnej formy je vhodné do oblastí náročných na vstupný kapitál.

Obchodné meno akciovej spoločnosti si volí zakladať spoločnosti, resp. akcionári a za názvom spoločnosti musí byť uvedené „akciová spoločnosť“, častejšie sa používa skratka a.s..

Akciovú spoločnosť môže založiť eden zakladateľ, ak je právnickou osobou, inak sú potrební dvaja alebo viacerí zakladatelia. Ak spoločnosť zakladajú dvaja a viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. V prípade, že zakladateľ je len jeden nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Je potrebné ju vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej listiny alebo zmluvy je návrh stanov.

Podľa obchodného zákonníka môžu nastať dva spôsoby založenia akciovej spoločnosti: jednorázové, t.j. bez výzvy na upisovanie akcií. V tomto prípade sa zakladatelia dohodnú a celé základné imanie splatia v určitom dohodnutom pomere. Druhým spôsobom je postupné založenie akciovej spoločnosti – to znamená s výzvou na upisovanie akcií. V tomto prípade zakladatelia zabezpečujú vytvorenie základného imania prevyšujúce ich vklady výzvou na upisovanie akcií. Zakladateľská zmluva musí tiež obsahovať určité predpísané náležitosti, podobne ako je to pri založení sro.

Založenie aj celý proces okolo akciovej spoločnosti je zložitejšie ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Preto niektorí dávajú prednosť overenému založeniu sro.

Môžu tak urobiť sami, alebo prostredníctvom spoločnosti, ktorá sa zakladaním obchodných spoločností zaoberá. Odborníkom na oblasť zakladania spoločnosti (s.r.o., a.s., k.o.s.), prenájmu virtuálneho sídla v Bratislave a predaj ready made spoločnosti je Onlineinvest.