Recenzia pôžičky od Pozickomat.sk je zameraná na popis základných parametrov, predstavenie spoločnosti, podmienok poskytnutia úveru, výhod a nevýhod pôžičky. V jednotlivých bodoch nájdete konkrétne informácie o produkte. Poďme sa spoločne pozrieť na úver od Pozickomat.sk.

Portál Pozickomat.sk prevádzkovaný spoločnosťou Friendly Finance Slovakia, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie krátkodobých úverov. Jedná sa o etablovanú spoločnosť na poli krátkodobých úverov s bohatými skúsenosťami z krajín strednej a východnej Európy. Cieľom spoločnosti je získanie spokojných zákazníkov, ktorí sú schopní pôžičky včas splácať.

Základné parametre:

 1. Prvá pôžička môže mať maximálnu výšku 200 €, následne si môžete požičiať až 700 €
 2. Splatnosť  od 5 do 31 dní s možnosťou predĺženia o jeden mesiac

Výhody

 1. Výhodný vernostný program (pri opakovanom využití pôžičky získate výhodnejšie podmienky)
 2. Bez nutnosti ručiť
 3. Vybavenie pôžičky do 15 minút
 4. Férový prístup

Nevýhody:

 1. Maximálna výška pôžičky pre nových klientov 200 €
 2. Nutnosť uhradiť úver jednou splátkou
 3. Nutnosť dokladovať príjem (pôžička nie je dostupná pre nezamestnaných)
 4. Krátka doba splatnosti

Základné podmienky:

 1. Trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 2. Vek 18 +
 3. Žiadateľ nesmie mať dlhy voči inej inštitúcií poskytujúcej úvery
 4. Nutnosť potvrdiť súhlas s rámcovou zmluvou spoločnosti

Základné poplatky:

 1. Poplatok za zmenu dátumu splátky
 2. Poplatok za predĺženie doby splatnosti
 3. Prvá, druhá a tretia upomienka za omeškanie splácania vo výške 15 € / 10 € / 10 €

S úverom sú spojené aj ďalšie poplatky. Bližšie info nájdete priamo na webe Pozickomat.sk.

Záverečné hodnotenie

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty môžme skonštatovať, že sa jedná o pomerne výhodný úver, ktorý Vám môže pomôcť (aj uškodiť v prípadne neschopnosti splácať) v prípade finančných ťažkostí pred výpatou. Spoločnosť sa prezentuje transparentnými podmienkami a silným zázemím.